Housing First praktijken in Nederland behalen goede resultaten rond het leveren en behoud van huisvesting voor mensen die dakloos zijn. 83% van de deelnemers aan Housing First is sinds de start niet meer dakloos geweest en bijna driekwart woont nog in dezelfde woning. Housing First levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het duurzaam beëindigen van dakloosheid voor mensen met een intensieve hulpvraag.

Het basisrecht ‘wonen’ is het uitgangspunt bij het uit de Verenigde Staten afkomstige Housing First model. Mensen die dakloos zijn krijgen daarom direct een woning en begeleiding aangeboden. Het Trimbos-instituut onderzocht hoe Housing First in Nederland wordt toegepast. Samen met vijftien First-praktijken keken we naar de effecten voor de deelnemers, de ervaring van stakeholders en de tevredenheid van deelnemers. Ook bekeken we of het model wordt toegepast zoals bedoeld (modeltrouw).

Langdurig dakloos en intensieve hulpvraag

De meeste deelnemers aan Housing First zijn langdurig dakloos geweest. Ook hebben de meeste deelnemers een combinatie van psychiatrische en/of verslavingsproblematiek, een slechte lichamelijke gezondheid en een ongunstige financiële situatie. Dankzij de Housing First begeleiding is een aanzienlijk deel (83%) sinds de start niet meer dakloos geweest en woont 73% nog in dezelfde woning.

Lees het complete artikel op de website van Trimbos.nl:

Housing First helpt bij duurzame huisvesting voor mensen die dakloos zijn