Housing First werkt volgens acht belangrijke basisprincipes:

1. Huisvesting is een mensenrecht
Housing First benadrukt het recht op huisvesting. Dakloze mensen hoeven volgens Housing
First niet te bewijzen dat ze klaar zijn voor een zelfstandige woning of deze te ‘verdienen’ door stappen te doorlopen. Ieder krijgt direct toegang tot een vaste woonplek, met een eigen huurcontract, in een gewone straat. Een echt thuis, waar je veilig bent en woonzekerheid hebt. Het betekent evengoed voorkomen dat mensen hun woning verliezen. Huisuitzetting zou nooit tot dakloosheid mogen leiden, maar zou gaan om passende herhuisvesting elders.

2. Keuze en regie voor deelnemers
Mensen die dakloos zijn of riskeren dakloos te worden, zijn volwaardige burgers met rechten en plichten. Zij dienen in staat te worden gesteld autonoom te kunnen meepraten en meebeslissen over besluiten die hen raken. Housing First erkent en respecteert dat mensen zelf bepalen hoe zij willen leven, wonen, en welke ondersteuning zij wensen.

Nieuwsgierig geworden naar de laatste zes? Kijk dan op de website van Housing First:

De principes van Housing First