Straat Consulaat gaat verbindingen aan met organisaties die met ons een positieve bijdrage aan de samenleving willen bieden. 

In het ondernemersnetwerk van Straat Consulaat ga je met ons de uitdaging aan om dakloosheid in Den Haag uit te bannen. Ons ondernemersnetwerk is een netwerk van Haagse ondenemers die vinden dat dakloosheid niet past bij een stad als Den Haag. En er aan willen bijdragen dat dak- en thuisloze mensen snel weer een perspectief krijgen in de maatschappij. En hun leven kunnen opbouwen door wonen en werk. 

Deelnemers zijn sociale ondernemers die met ons maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen richting de stad en haar inwoners en vastbesloten zijn om een verschil te maken.

Iedereen heeft recht heeft op een woning.  

Door samen te werken met lokale organisaties en bedrijven, werken we aan praktische oplossingen om dakloosheid in Den Haag op te lossen. Zo denken we na over problemen die dakloosheid veroorzaken, agenderen die bij verantwoordelijken en helpen waar mogelijk met het implementeren van oplossingen.   

Of het nu gaat om acties, het verstrekken van advies, voedsel, kleding, onderdak, het bieden van opleiding en werkplekken, wij zijn er van overtuigd dat we in samenwerking met onze partners in de stad dakloosheid kunnen uitbannen.  

De betrokkenheid van bedrijven in ons netwerk kan zich beperken tot een financiële donatie. Of een fondsenwervende actie door werknemers, maar kan zich ook uitstrekken tot de inzet van expertise, maatschappelijke stages en intensieve samenwerking.

Meer weten? Neem contact met je op om een afspraak te maken. 

man in Den Haag op stoep dakloos

 Hoe ziet deelname aan het netwerk er uit?

Het netwerk is een platform om elkaar te inspireren, andere sociale ondernemers te ontmoeten en kennis uit te wisselen. En om gezamenlijk te investeren in projecten die mensen helpen om weer terug te komen in de maatschappij en tegelijkertijd handen en voeten te geven aan uw Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen beleid 

De kracht zit in het gedeelde geloof in een menselijke maatschappij.  

  • Middels een maandelijkse schenking sluit je aan bij een netwerk van ondernemers. Hiermee vergroot je de sociale en duurzame impact van je bedrijf door te doneren aan verschillende projecten van Straat Consulaat.  
  • Het netwerk biedt toegang tot events, workshops en inspiratiesessies met de mogelijkheid tot sparren over relevante en actuele thema’s met partners in de stad en besluitvormers zoals wethouders en gemeenteraadsleden. Om zo samen te bouwen aan een eerlijke, respectvolle en menselijke samenleving. 
  • In het netwerk kiest ieder bedrijf haar eigen manier van samenwerking met Straat Consulaat. 

Ben jij een sociale ondernemer en wil je meer weten? We vertellen je graag meer. 

man in Den Haag op stoep dakloos

Wat kost het?

Een structurele en periodieke schenking vanaf 200 euro per maand die fiscaal aftrekbaar is omdat wij een ANBI-status hebben. Hiermee lever je een financiële bijdrage aan onze projecten die inzicht geven in, en oplossingen bieden aan de belemmeringen die dakloze mensen ervaren bij het vinden van huisvesting, zorg, werk en onderwijs. 

Ben je een startende ondernemer en is het instapbedrag te groot voor je? Neem dan contact met ons op om erachter te komen wat de mogelijkheden zijn.

Wat hebben we te bieden?

  • Met ons lokaal en landelijk netwerk kun je de sociale impact van je bedrijf vergroten. 
  • Onderdeel zijn van een netwerk van impactvolle MKBers (met een sociale en duurzame visie). 
  • Samen met ondernemers in de stad werken we aan vraagstukken zoals armoede en bestaanszekerheid, de wooncrisis, arbeidsmigratie, dakloze jongeren, snelle doorstroom uit de opvang, een eigen (t)huis. 
  • Naast ambassadeur, ben je als lid ook deel van een groep gelijkgestemden die tijdens events samenkomen en sparren over relevante topics zoals maatschappelijk ondernemen. 
  • Toegang tot events en workshops over actuele thema’s met besluitvormers in den haag (wethouders en raadsleden).
  • Een platform om kennis en inspiratie uit te wisselen met andere ondernemers.  

Word ook lid van het Straat Consulaat ondernemersnetwerk. 

Marlies Filbri 
Directeur

06-43833590
marlies@straatconsulaat.nl