In 1995 is stichting Drugpunt Den Haag opgericht, aanvankelijk voor en door druggebruikers. Sinds 2007, ook voor en door daklozen en thuislozen. In 2009 is de naam veranderd in Stichting Straat Consulaat. De Achterban liet voor het eerst van zich horen in april 2007. De Achterban is een groep (ex-) daklozen en (ex) gebruikers die regelmatig bij elkaar komt om met de werkers van stichting Straat Consulaat de belangen van deze groepen te behartigen.

De organisatie is in de jaren gegroeid. Naast de belangenbehartiging voerde de organisatie ook diverse onderzoeken uit en zette diverse projecten op ten behoeve van de dak-, en thuislozen en gebruikers. Door de jaren heen zijn er vele successen behaald. Een overzicht daarvan is hier terug te vinden.

De successen van het Straat Consulaat en de Achterban vrijwilligers