Het educatieproject ‘Terug naar school’

Eén van de uitkomsten van een Straat Consulaat onderzoek in de dagbesteding in 2013 was dat de bezoekers vinden dat het hen aan perspectief ontbreekt. Hiermee is Straat Consulaat samen met partners aan de slag gegaan wat heeft geresulteerd in het Educatieproject.

Het Educatieproject, dat in 2014 als pilot van start is gegaan, is in de jaren erna succesvol doorgezet. Het project biedt (ex)dak- en thuislozen de mogelijkheid een training ‘Weer Naar School’ bij het ROC Mondriaan te volgen en daarna een Mbo-diploma te behalen.
De leerlingen die aan dit project deelnemen ondervinden meer belemmeringen dan de gemiddelde leerling op een Mbo-opleiding. Zo kan schuldhulpverlening in combinatie met een uitkering belemmerend werken.

Potentiële kandidaten worden aangemeld door medewerkers van voorzieningen. Daarna voert de projectcoördinator van het Straat Consulaat een intakegesprek met de kandidaat, om te bezien of de kandidaat een aantal zaken op de rit heeft, zoals een uitkering, huisvesting, dagbesteding en voldoende gemotiveerd is.

Ik heb schulden en wil weer naar school…..

Je wilt terug naar school maar dit lukt niet omdat schuldhulpverlening en de uitkering elkaar tegen werken. Het educatieproject biedt hier een oplossing voor. Met de uitkeringsinstantie kunnen we kijken of er voor jou een uitzondering gemaakt kan worden zodat je met behoudt van (bijstandsuitkering) terug naar school kan. Neem voor meer informatie contact op met Evelien van den Bergh evelien@straatconsulaat.nl

Ik heb niks afgemaakt qua school en weet mijn niveau niet…

Bij het educatieproject volgt elke deelnemer een training van ongeveer veertien weken op het ROC Mondriaan. Hierin volg  je drie middagen in de week lessen Nederlands, rekenen en beroepsoriëntatie. Ook is er de mogelijkheid voor een capaciteitentest om te kijken op welk MBO niveau je in zou kunnen stromen.

Ik wil naar school maar heb geen vaste woonplek in Den Haag….

Om mee te kunnen doen aan het educatieproject heb je een inschrijfadres nodig. Dit kan bijvoorbeeld het daklozenloket zijn. Het geeft dus niet als je op verschillende plekken in Den Haag slaapt. Sta je niet in Den Haag ingeschreven maar in een andere gemeente, neem dan contact op met het Straat Consulaat om te kijken of er afspraken gemaakt kunnen worden met jouw inschrijfgemeente.

Ik heb mijn mbo-1 diploma heel lang geleden behaald…

Als je een MBO 1 diploma hebt behaald is het diploma nog steeds geldig en kan je aanmelden voor een MBO 2 opleiding.

Ik wil weer naar school maar kan mijn boekengeld niet betalen.....

Er zijn diverse fondsen die studiekosten willen betalen als je dit niet zelf kan betalen. Zo heeft elke MBO school zijn eigen fondsen die je van boeken en studiematerialen kan voorzien. Voor bijvoorbeeld schoolgeld moet een fonds aangeschreven worden. Dit moet meestal een hulpverlener doen. Het Straat Consulaat beschikt over een lijst met fondsen die studiekosten financieren. Heb je interesse in deze lijst om je op weg te helpen, neem daarvoor contact op met het Straat Consulaat.

De projectcoördinator stelt samen met de docenten van het Mondriaan een groep samen, die de ‘Weer Naar School training’ bij het Mondriaan gaat volgen: gedurende 14 weken, drie dagdelen per week. Doel van de training: een definitieve keuze maken voor een vervolg. Belangrijke onderdelen tijdens de training zijn Nederlands, rekenen en beroepenoriëntatie, waar het ontdekken van eigen kennis en vaardigheden voorop staan.

Deelnemers wordt geadviseerd om daarna te kiezen voor een BBL-opleiding omdat daar minimaal 20 uur per week werk, middels een stageplaats of leerwerkplek, aan verbonden is, in plaats van vijf dagen in de schoolbanken. Tijdens de training kunnen kandidaten zich aanmelden voor verschillende opleidingen.

Opleiding en financiën

Voor deelnemers met een WWB-uitkering wordt in samenwerking met het Werkgeversservicepunt en de afdeling Participatie gekeken of de keuze van de opleiding qua lengte en perspectief realistisch is voor de arbeidsmarkt. Op hun klantenkaart wordt een aantekening gemaakt, dat de deelnemer voor de duur van de opleiding mag studeren met behoud van uitkering.

Voor deelnemers met een UWV-uitkering dient eveneens te worden afgestemd en goedkeuring te worden verkregen. Als deelnemers onder bewind voering staan en/ of schuldhulpverlening hebben, is afstemming met de bewindvoerder/ schuldhulpverlener noodzakelijk. Deze zaken moeten (vooraf) geregeld worden om ervoor te zorgen dat de deelnemers in “alle rust” aan hun opleiding, huiswerk en stage kunnen beginnen.

De subsidie voorziet maar voor een klein deel in kosten van reizen en materiaal. Voor het studie- en inschrijfgeld en boeken dienen zo spoedig mogelijk na de keuze van de opleiding fondsen te worden aangevraagd. De persoonlijk begeleider van de deelnemer is hier verantwoordelijk voor, die daarbij eventueel kan terugvallen op de projectcoördinator. Voor les-, school- en boekengeld dragen de volgende fondsen vaak bij: Weerstandsfonds, Bisschop Bluyssen Fonds, Max Cohen Fonds, Christine Stichting, Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude.

Ondersteuning en begeleiding

Met alle deelnemers wordt door de projectcoördinator contact onderhouden. Met de schoolgaande is er contact over de voortgang van de opleiding en over praktische zaken, zoals uitbetaling van reiskosten. Met degenen die er (nog) niet aan toe waren om naar school te gaan of waren afgewezen bij diverse opleidingen wordt contact gehouden en wordt in een later stadium opnieuw bekeken welke mogelijkheden er zijn. Van deze deelnemers is het merendeel vrijwilligerswerk gaan doen.

Voldoende begeleiding is van groot belang en vanaf de aanmelding wordt de persoonlijk begeleider bij het opleidingstraject betrokken. Vanuit de uitgebreide kennis over Mbo-opleidingen en stages adviseert Straat Consulaat de begeleiders en wordt wanneer gewenst afgesproken met deelnemers. Vanuit de opleidingen is ook ondersteuning aanwezig, evenzo op stage- of leer-/werkplekken vindt coaching plaats. Bovendien steunen deelnemers elkaar onderling.

De resultaten

Jaarlijks starten 2 of 3 groepen van 10 tot 15 leerlingen aan de training ‘Weer Naar School’. Zowel in het voorjaar als in het najaar start er een groep. De meeste leerlingen die de training halen met een certificaat, melden zich aan voor een Mbo-opleiding in de vakgebieden; zorg, en welzijn, techniek, administratie, horeca en ICT.

Niet alleen ‘weer naar school gaan’ is een resultaat. Resultaat is ook dat deelnemers enthousiast zijn geworden om stappen te zetten, weer perspectief zien en idee hebben gekregen wat ze willen, zelfs als ze hebben besloten (nog) niet te starten met een opleiding.

Het Educatieproject wordt gesteund door Kansfonds

Het Educatieproject wordt gesteund door Kansfonds

 


Lees onderstaand de laatste berichten:

Bedankbrief van Linda (Educatieprojectdeelnemer)

In 2018 benaderde Linda het Straat Consulaat nadat ze van het Educatieproject had gehoord. Linda volgde de 'terug naar school' training van het educatieproject bij het ROC Mondriaan. Ze behaalde het certificaat en meldde zich aan voor de opleiding Maatschappelijke...

Start nieuwe ‘Terug naar school’ training in maart 2021

Op dinsdag 16 maart 2021 start er weer een nieuwe ‘terug naar school' training van het Educatieproject. Ben je tussen de 18 en 28 jaar en heb jij door omstandigheden je MBO diploma nog niet kunnen behalen dan biedt Straat Consulaat hier in samenwerking met het ROC...

Terug naar school training: 7 van de 9 deelnemers behalen certificaat

Een paar weken geleden hebben 7 trotse en blije deelnemers hun certificaat behaald van de ‘Terug naar School Training’. Deze training is er voor mensen die nog geen startkwalificatie hebben. Met een startkwalificatie heb je meer kans op een baan. Een startkwalificatie...

Verschillen experimenten bijstand te klein

De resultaten van experimenten om mensen in de bijstand aan het werk te helpen geven staatssecretaris Van Ark geen aanleiding om de Participatiewet aan te passen. De verschillen zijn te klein, blijkt uit de overkoepelende eindrapporten. De kans...

Bruikleenlaptops voor leerlingen van het Educatieproject

De leerlingen die meedoen aan het 10-weken durende Educatieproject, waar ze een startkwalificatie behalen om door te gaan met leren, hebben een laptop in bruikleen gekregen om door te kunnen met leren. De leerlingen waren net één week onderweg toen de lessen werden...

Certificaat uitreiking en Start nieuwe training Educatieproject

Donderdag 19 december 2019 vond voor de groep deelnemers van het educatieproject die meededen aan de training ‘terug naar school najaar 2019’ de certificaatuitreiking plaats. Vijf deelnemers mochten na 10 weken hard werken, hun certificaat in...

Kabinet: tot 2000 euro per jaar voor wie zich wil laten bijscholen

Kabinet komt met een prachtig plan voor ons Educatieproject: tot 2000 euro per jaar voor wie zich wil laten bijscholen. Nederlanders die zichzelf willen (bij)scholen, kunnen straks een ‘ontwikkelbudget’ aanvragen van 1000 tot 2000 euro per jaar. Hiermee is...

‘Voorkom afbreken studie vanwege schulden’

Minister Van Engelshoven van Onderwijs wil met gemeenten in gesprek over studenten in de schuldhulpverlening. Nu moeten ze soms gedwongen stoppen met hun studie. Volgens de minister moet een jongere kunnen blijven studeren en hulp krijgen bij...

Nieuwsberichten per categorie

Blog updates, actie nieuws, samenkomsten. Meldt u aan!

Foto albums op Facebook

Straat Consulaat Foto Albums op Facebook

Foto albums op Facebook

Agenda

QR code Straat Consulaat website

QR code Straat Consulaat website

Theme support: CM webdesign