De Kessler Stichting en Sophia Revalidatie gaan samenwerken om revalidatie mogelijk te maken voor daklozen met een beperking. Nu vallen ze vaak tussen wal en schip. Sophia Revalidatie gaat hen revalideren terwijl de Kessler Stichting opvang, zorg en begeleiding levert.

Sociaal zwakkere mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats die beperkingen ondervinden door chronische ziekte, een handicap of door een ongeval komen van de regen in de drup. Omdat ze geen dak boven hun hoofd hebben komen ze niet in aanmerking voor revalidatie. Door de combinatie van hun kwetsbare positie en een al of niet tijdelijke handicap komen zieke daklozen vaak terecht in een neergaande spiraal.

Lees het complete artikel via de onderstaande link:

Zieke daklozen krijgen hulp bij dubbel probleem: onderdak en revalidatie