Het Rode Kruis en Vereniging Valente roepen gemeenten op om de noodopvang voor alle dak- en thuislozen open te houden na de lockdown. We vragen lokale overheden om mensen te blijven opvangen tot april 2021.

Tijdens de lockdown krijgen meer mensen toegang tot de noodopvang dan gebruikelijk. Zo mogen bijvoorbeeld ook ongedocumenteerden momenteel in de noodopvang overnachten. Het Rode Kruis wil dat alle dak- en thuislozen ook na de lockdown kunnen blijven rekenen op onderdak bij de gemeente.

Meer hulp nodig
Steeds meer mensen raken tijdens de tweede coronagolf in financiële nood omdat ze hun baan zijn kwijtgeraakt. Ook is veel werk in het informele circuit verdwenen, waardoor vooral ongedocumenteerden plotseling geen inkomen meer hebben. Omdat zij geen recht hebben op overheidssteun, belanden zij op straat.

Het aantal dak- en thuisloze mensen in Nederland lijkt de afgelopen tijd dan ook te zijn toegenomen en het Rode Kruis krijgt steeds meer aanvragen om opvanglocaties te ondersteunen. We zorgen bijvoorbeeld voor veldbedden, dekens en andere benodigdheden. “In vergelijking met 2019 is het aantal hulpaanvragen om te ondersteunen bij opvanglocaties verzesvoudigd,” vertelt Heleen van den Berg, hoofd Nationale Hulp van het Rode Kruis.

Lees de complete oproep op de website van het Rode Kruis:

Oproep: Houd noodopvang voor alle dak- en thuislozen open tot april

Bij de foto: Het Lozerhof is in gebruik als winteropvang in Den Haag.