De ombudsman én de jeugdombudsman van Den Haag roepen de gemeente op snel actie te ondernemen om meer opvangplekken voor daklozen en kwetsbare Hagenaars te regelen. De belangenbehartigers maken zich zorgen over de veiligheid van deze groepen.

De ombudsman meldt in een brief aan het Haagse college van burgemeesters en wethouders dat er zorgwekkende signalen binnenkomen over opvang. Zo is er inmiddels een wachtlijst ontstaan voor de crisisopvang voor vrouwen. Dat betekent dat vrouwen in een dreigende situatie noodgedwongen langer thuis moeten blijven wonen, met alle risico’s van dien, of in een hotel terechtkomen. Ook kan het voorkomen dat ouders en kinderen gescheiden opgevangen moeten worden.

Lees het complete artikel op de website van het AD:

Wachtlijst bij opvang voor Haagse daklozen loopt op: ‘Mensenrechten in gevaar’

Foto: ingang daklozenloket in Den Haag door het Straat Consulaat.