In het kader van het 5-jarig bestaan van Housing First in Den Haag is deze bijzondere film gemaakt. Hierin geven Serge, Ingrid en Frans u een inkijk geven in hun leven en ziet u wat hun deelname aan Housing First voor hen betekent.

Wat is Housing First?
Housing First in Zuid- Holland is bedoeld voor de groep langdurig dak- en thuislozen met meervoudige problemen, waaronder psychiatrische stoornissen in combinatie met verslaving. Housing First biedt een huis, gecombineerd met intensieve begeleiding, zorg en ondersteuning.

We creëren laagdrempeligheid door geen voorwaarden te stellen, zoals behandeling op psychiatrisch vlak of voor verslaving. Er geldt één afspraak: accepteren van begeleiding! Binnen deze begeleiding bepaalt de cliënt het tempo en de aard van onze (onvoorwaardelijke!) ondersteuning. Juist deze onvoorwaardelijke steun blijkt de drijvende kracht én het succes van Housing First waarbij ‘opvangen, aanpakken, loslaten’ daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

Housing First Den Haag is een samenwerking tussen woningcorporatie Staedion, LIMOR, Leger des Heils en de gemeente Den Haag.

Kijk voor aanmelden op de website van LIMOR: https://www.limor.nl/housing-first-2