Was de gemeente Den Haag asociaal door de afgelopen jaren honderden daklozen te verhuizen naar steden en dorpen elders in het land? Die gemeenten wisten van niets. Of heeft Den Haag groot gelijk om zo hulpbehoevende stadsgenoten vooruit te helpen? ‘Iedereen is vrij om ergens anders te gaan wonen.’

Boos waren ze elders in het land. Den Haag gooide hun probleem lekker over de schutting in Aalten, Heerlen en Den Bosch. De Hofstad deed er jarenlang alles aan om honderden mensen naar onder meer die steden en dorpen te verplaatsen. Ach, zeiden ze in Den Haag, deze mensen waren al zelfredzaam en vielen in het Haagse buiten de boot. Maar in de praktijk bleek dat tegen te vallen en moesten andere gemeenten voor deze mensen, die vaak net uit de crisisopvang voor dak- en thuislozen kwamen, welzijnswerkers en zorgtrajecten opzetten.

Aan de reacties op de Kwestie te merken vinden in elk geval de meeste lezers de houding van het Haagse gemeentebestuur prima.

De reacties kan men in het artikel op de website van het AD lezen:

Verhuizen Haagse daklozen asociaal? ‘Het gaat hier wel om mensen!’

Foto: Eveline van Egdom

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!