De afgelopen maanden zijn wederom belangrijke stappen gezet om de problematiek rondom dakloosheid tegen te gaan. Er worden in Den Haag meer mensen opgevangen en er zijn meerdere veelbelovende initiatieven gestart. Toch blijft het beroep op de maatschappelijke opvang in Den Haag stijgen. Dit schrijft wethouder Bert van Alphen.

Straat Consulaat: Bert van Alphen meldt dat bijna alle groepen 24-uurs opvang krijgen. Een belangrijke groep krijgt dat nog niet, namelijk de jongens van 18-23 jaar die dakloos zijn. Zij moeten de hele dag op straat rond hangen tot het 17.00 uur is en ze naar binnen mogen. Straat Consulaat verwacht dat de jongens nog voor de vrieskoude begint ook overdag binnen mogen blijven en dat de 24 uursopvang snel geregeld is.

Bert van Alphen meldt ook dat er 180 mensen op de wachtlijst staan voor noodopvang. Dit is een flink aantal maar dit is het topje van de ijsberg. Straat Consulaat krijgt ook signalen dat mensen niet meer op de wachtlijst worden gezet. Mensen krijgen te horen dat de wachtlijst vol is. Ook zijn er arbeidsmigranten en mensen zonder status die nergens opgevangen worden. Straat Consulaat pleit voor een bed-bad-brood regeling, een laagdrempelige nachtopvang waar iedereen die geen dak boven zijn hoofd heeft wordt opgevangen. #wonenismensenrecht

Als laatste meldt Bert van Alphen dat hij de medebewonersnorm wil lanceren. Dit kan het probleem van de kostendelersnorm aanpakken zodat het voor meer mensen makkelijker wordt om iemand in huis op te vangen in plaats van in dure noodopvang. Straat Consulaat juicht dit toe en is benieuwd hoe het in de praktijk uitpakt.

Het persbericht dat de Gemeente Den Haag heeft gepubliceerd is in zijn geheel terug te lezen via de onderstaande link:

Structurele oplossingen nodig voor groeiend aantal daklozen