Naar aanleiding van signalen van een toenemend aantal daklozen zijn de ontwikkelingen binnen de groep daklozen in de G4 per stad onderzocht. Het onderzoek is een quick scan die informatie van professionals uit het veld en bijbehorende registraties bijeen brengt om zo goed mogelijk zicht te bieden op ontwikkelingen.

Ook uit dit onderzoek blijkt dat er in de G4 signalen zijn dat binnen sommige subgroepen het aantal daklozen de afgelopen jaren gestegen is, maar dat dit niet voor alle subgroepen geldt. De stijging is opvallend omdat in alle steden het aantal huisuitzettingen gedaald is. Vermoed wordt dat de toename niet zozeer veroorzaakt wordt door het aantal mensen dat nieuw dakloos wordt maar veeleer doordat mensen langer dakloos blijven.

Download het onderzoek in PDF vorm via de onderstaande link:

PDF: Signalen van toename van daklozen in de G4: feit of fictie?