Schriftelijke vragen d.d. 3 juni jl. aan de voorzitter van de gemeenteraad door Pieter Grinwis van de Christen Unie/SGP met als titel: Coronaopvang en huisvesting daklozen.

Hoewel het AD-artikel van 28 mei jl. de aanleiding lijkt, stelt de heer Grinwis ook een aantal andere kritische vragen over de opvang tijdens de corona maatregelen, samenwerking, beschikbaarheid van woningen en besteding van middelen.

Straat Consulaat is blij met de vragen en zeer benieuwd naar de beantwoording door het college!

Ook wij hopen dat het college, gelet op de urgentie van een goede opvang en huisvesting van daklozen, bereid is de vragen zonder uitstel te beantwoorden.

Download en lees de vragen via de onderstaande link:

Schriftelijke vragen Pieter Grinwis / Christen Unie/SGP: Coronaopvang en huisvesting daklozen

Foto: Grinwis, P. (Pieter) – Fractievoorzitter ChristenUnie/SGP