In een leegstaand kantoorgebouw op bedrijventerrein Zichtenburg in Den Haag komt een opvanglocatie van het Leger des Heils. In het pand wordt een groep van zeventig voormalig daklozen met psychiatrische problemen opgevangen die nu nog in een gebouw aan de Noordpolderkade wonen. Op die plek komen huizen.

Straat Consulaat: voor de groep voormalig daklozen die op de Noordpolderkade wonen is er nu gelukkig meer zekerheid over de plek waar ze naartoe verhuizen. Een bedrijventerrein als Zichtenburg is niet ideaal, maar met het oog op de lange wachtlijsten voor nachtopvang is het van belang dat er niet nog meer mensen op straat komen te staan.

Lees het complete artikel op de website van Omroepwest:

Opvanglocatie Leger des Heils op bedrijventerrein in Den Haag

Foto: Martijn Beekman van Saskia Bruines, wethouder Economie, Internationaal, Dienstverlening en 2e loco burgemeester.