De versoepeling van de corona maatregelen door de overheid heeft ook directe gevolgen voor de opvang van dak- en thuislozen. Zo zijn er al twee hotels die de gemeente hebben aangegeven zich weer te willen voorbereiden op de komst van reguliere gasten.

De capaciteit voor de opvang van dak- en thuislozen, die zo hard nodig was in de coronacrisis, zal dus worden afgebouwd. Echter, de behoefte aan opvangplekken neemt door de economische effecten ten gevolge van de coronacrisis nog steeds toe, zo laat wethouder Van Alphen de raad in een update over de opvang van de dak- en thuislozen weten.

Straat Consulaat: Voor de coronacrisis was er al een probleem met te weinig opvangplekken in de nachtopvang. Ook de doorstroming uit de opvang was al minimaal door een gebrek aan betaalbare woningen. De problemen worden nu nog groter met de 1,5 meter maatregel waardoor de capaciteit van de nachtopvang meer dan gehalveerd is. Ook raken er door de crisis meer mensen dakloos en wordt de wachtlijst nog langer. Mensen moeten dan nog langer buiten slapen voordat er een plek vrij komt in de nachtopvang. Inzet op voldoende betaalbare woonplekken is dan ook zeer belangrijk.

Lees het bericht hierover op de website van Dagblad070:

Hotels sluiten deuren voor opvang daklozen

Foto: Straat Consulaat.