Tegen de verdrukking in is het Leger des Heils begonnen met de verbouwing van de dagopvang aan de Wagenstraat in Chinatown, Down Town Den Haag. Dat houdt in dat de cliënten die helaas van deze maatschappelijke opvang faciliteit gebruik moeten maken, straks in mei/juni tijdelijk gebruik moeten maken van de opvang van het Leger des Heils aan de Binckhorstlaan.

Het leger wilde eerst gaan verhuizen naar de Paviljoensgracht, want de behoefte en het verlangen naar een nieuw pand is groot – zowel bij het Leger als de cliënten – helaas werd daar door een aantal bewoners uit het Oude Centrum zo fel tegen geprotesteerd, dat deze voorgenomen verhuizing niet doorging.
(Nu staat in dat aangekochte pand een 2de hands kledingwinkel van het Leger gepland.)

Veroorzaker van dit felle protest was vooral de relatie tussen de gemeente en de bewoners. Bewoners vreesden nog meer overlast in hun zwaar belaste wijk. Terwijl het zeer de vraag is of de cliënten van de dagopvang aan de Wagenstraat de overlast veroorzaken en de nieuwe voorziening boven de dagopvang een 24 uurs opvang betreft, waar de mensen gewoon in huis verblijven.
De betrokken bewoners in de omgeving van het Goodwill Centrum willen behalve twee gescheiden ingangen voor de twee groepen, dagopvang en 24-uursopvang, een grotere hal bij de ingang, die als wachtruimte kan dienen, ter voorkoming van overlast buiten voor de ingang van het pand.

Ook zijn er bezwaren van omwonenden in verband met de wachtenden voor de ingang van het pand tijdens de soepmaaltijd om 12:00 en de maaltijd in de weekenden om 13:00 uur.
Ik denk dat dit een achterhaalde overlast is, omdat het Leger steeds meer mensen weigert en zodoende de cliëntgroep kleiner wordt.

Na sluiting van de gebruikersruimte aan het Zieken zal een aantal van de dakloze bezoekers dus gehuisvest gaan worden in het pand aan de Wagenstraat, in een 24-uurs voorziening.
Deze worden gehuisvest op de eerste en tweede etage van het voormalige hotelpand, waar tot 2 jaar geleden de Vrouwenopvang van het Leger was gehuisvest.

Ondergetekende is lid van de bewonerscommissie van de dagopvang en kon via een rondleiding constateren hoe groot deze etages zijn, daar moet zeker iets moois van te maken zijn.
De verbouwing is later gestart dan gepland. Hier spelen een aantal zaken een rol, bijvoorbeeld de brandweer die staat op een nooduitgang aan de achterzijde. Daar moest met Steadion en omwonenden over gesproken worden. Als oplossing kiest men er nu voor om de tuin en een hele smalle steeg naar de Amsterdamse Veerkade aan te wijzen als noodroute.

In april is het Leger begonnen met het laten strippen van het Vrouwenverblijf door een aannemer en staan de stellages al vast aan de gevel van het pand. In mei/juni is de verbouwing van de dagopvang van het Goodwill Centrum op de begane grond aan de beurt. Omdat de bezoekers van de dagopvang tijdelijk gebruik zullen maken van de accommodatie aan de Binckhorstlaan, zullen de cliënten van Vast en Verder en de Polen die al gebruik maken van deze opvanglocatie tijdelijk minder ruimte hebben. Door het Leger (des Heils) is geregeld dat er pendelbusjes gaan rijden om de cliënten heen en weer van de te verbouwen opvanglocatie aan de Wagenstraat naar de tijdelijke opvanglocatie aan de Binckhorstlaan te brengen. Het is jammer dat de pendelbusjes niet kunnen vertrekken vanaf de Wagenstraat of de Amsterdamse Veerkade, de pendel
bussen vertrekken sinds donderdag 1 mei bij het Theater aan het Spui, en rijden
van 08:00 uur om het hele uur in de ochtend tot 20:30 in de avond naar de Binckhorst
locatie. Het geeft de cliënten van de Dagopvang even ongemak. Maar ze krijgen er een mooie nieuwe inrichting voor terug.
De verlossing voor het personeel en de cliënten is nabij..

Ronald Warnik