Niet eerder vrijgegeven gemeentelijke opgaven over dak- en thuislozen lezen als een brandbrief. Woningnood is de motor achter toenemende dakloosheid, waar ook steeds meer jongeren aan ten prooi vallen.

Argos heeft de documenten opgevraagd via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het gaat om opgaven van meer dan veertig centrumgemeenten.

Ook in Den Haag is het belangrijkste knelpunt volgens de gemeente in één woord woonruimte. In de stad gaat het al lang niet meer alleen om daklozen en verslaafden. Maar ook om gezinnen en mensen die vanwege schulden uit huis gezet zijn.

Straat Consulaat: Er zijn te weinig betaalbare woningen waardoor uitstroom uit de nachtopvang stagneert en steeds meer mensen op straat komen te staan. De cijfers uit alle gemeenten laten een zelfde signaal zien. Er moet nu wat gebeuren!

Lees het complete artikel op de website van vpro.nl:

Gemeenten kunnen aanwas daklozen 'niet meer behappen'