Het hebben van geen geld, is niet langer een belemmering om een nachtje door te mogen brengen in de nachtopvang tijdens de wintermaanden. In individuele gevallen mogen de medewerkers toch daklozen die niet de benodigde twee euro hebben, toelaten. Maar dat wordt geen standaard, om te voorkomen dat mensen uit andere gemeenten hier gratis komen overnachten.

Dat is de uitkomst van een debat, donderdag in de gemeenteraad, over de opvang in de wintermaanden.

Eerder deze week bleek dat daklozen nu nog twee euro moeten betalen en een pasje moeten tonen om in de opvang te mogen overnachten. PvdA en de belangenbehartiger van dak- en thuislozen én verslaafden: Straat Consulaat, verklaarden maandag dat dit drempels kan opwerpen en mensen daarom toch buiten zouden blijven slapen. Een meerderheid in de raad steunde een voorstel van PvdA-raadslid Janneke Holman om de opvang zo te regelen dat er ‘maatwerk’ gaat worden geleverd en dat een gebrek aan geld of legitimatie geen weigeringsgrond meer gaan vormen.

Lees het complete artikel via de onderstaande link:

Geldgebrek geen belemmering meer voor nachtje in de winteropvang