De Permanente Winteropvang voor dak- en thuisloze mensen aan de Sportlaan zal op vrijdag 31 maart 2023 sluiten. Voor de gemeente Den Haag is het een enorme uitdaging om voor al deze dak- en thuisloze mensen een passende vervolgplek te vinden. De afgelopen maanden verbleven gemiddeld 100 personen in de opvang. De reguliere opvangplekken zijn momenteel vol en hebben wachtlijsten. Het Straat Consulaat maakt zich zorgen of voor al deze mensen een geschikte vervolgplek gevonden gaat worden. Als dit niet gebeurt zal een grote groep dakloze mensen op straat komen te staan en weer moeten zien te overleven in parken, bossen en portieken.

Sinds de winter van 2018-2019 biedt de gemeente Den Haag in de periode van 1 november tot en met 1 april een permanente winteropvang voor dak- en thuisloze mensen. Deze voorziening, die wordt verzorgd door het Leger des Heils, blijkt goed te functioneren. Behalve onderdak en voedsel is de winteropvang ook een middel om zoveel mogelijk dakloze mensen in beeld te krijgen, begeleiding te bieden en een perspectief op herstel te geven. De vraag is of er voor de mensen die nu in de Permanente Winteropvang verblijven een opvangplek elders gevonden gaat worden. Door de stagnerende doorstroming van opvang naar een eigen huis of woonplek zijn de wachtlijsten bij veel opvanginstellingen toegenomen. Voor veel mensen heerst er nu grote onduidelijkheid en weten ze niet waar ze vanaf volgende week slapen. Namelijk in een opvang, in een schimmig netwerk of op straat. Dit leidt tot veel onrust.

Het Straat Consulaat is geen voorstander van het openen van meer opvang, maar ziet liever dat er meer doorstroming komt in de vorm van eigen woonruimte. Dakloze mensen kunnen dan tijdelijk gebruik maken van een opvangplek als het nodig is en snel doorstromen naar een zelfstandige woonruimte met of zonder zorg. Deze aanpak is ook helemaal in lijn met het Nationaal Actieplan Dakloosheid Eerst een Thuis dat nu wordt uitgewerkt door de gemeente.

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!