De winteropvang voor daklozen in Den Haag moet helemaal gratis worden. Daarvoor pleiten de PvdA en belangenbehartiger het Straat Consulaat. Nu moeten daklozen nog twee euro betalen en zich legitimeren voordat ze ’s nachts in de opvang mogen. Maar dat schrikt veel mensen af, zo blijkt.