Foto: Straat Consulaat ©

Het voormalige Juliana Kinderziekenhuis aan de Sportlaan in Den Haag wordt een nieuwe, tijdelijke opvang voor zo’n negentig daklozen. Het gaat om een opvanglocatie waar ongeveer veertig vrouwen en vijftig mannen gedurende twee jaar onder begeleiding kunnen wonen. Een deel van die groep heeft nu alleen nachtopvang.

De bewoners krijgen overdag begeleiding bij het vinden van (vrijwilligers)werk, een studie of andere dagbesteding. Ook krijgen zij professionele hulp bij zaken als huisvesting en financiën. Zo kunnen zij na enige tijd doorstromen naar een meer zelfstandige woonvorm.

Wilt u meer weten over deze ontwikkeling?:

https://www.omroepwest.nl/nieuws/3705834/Daklozen-gaan-twee-jaar-begeleid-wonen-in-voormalig-Juliana-Kinderziekenhuis