Na een programma van 2006 tot 2013 met middelen en doelen om een einde te maken aan dakloosheid, volgde een periode waarin door diverse wet- en regelgeving werd bezuinigd op inkomen, zorg en wonen.

Het aantal daklozen is inmiddels hoger dan ooit. Werkplaats COMO stuurde op 5 juni 2020 een brief naar de Vaste Kamercommissie ten behoeve van het algemene overleg wat op 8 juni 2020 plaatsvindt.

In de brief wordt o.a. aangedrongen op het realiseren van grondrechten, maatwerk, inzet van ervaringsdeskundigheid en -kennis en op het leidend maken van het Housing First principe.

Download en lees de brief via de onderstaande link:

Dakloosheid beëindigen vraagt om een verankering van mensenrechten! “Niemand op straat”