Sinds de Coronacrisis uitbrak in Nederland is er veel veranderd. Zo ook voor de dak- en thuislozen in Den Haag. De veiligheidsmaatregelen werden ook in de opvang voor daklozen zeer serieus genomen en is er besloten om mensen kleinschalig op te vangen. De gemeente ging op zoek naar alternatieve oplossingen.

Gelukkig boden een aantal leegstaande hotels in Scheveningen en op de Binckhorstlaan hulp, om een deel van dak- en thuislozen op te vangen. Helaas ervaren een paar omwonenden in Scheveningen veel overlast en maken dit duidelijk kenbaar in de media. Ook politieke partij “Groep de Mos” staat achter de omwonenden en vindt dat de daklozen weg moeten uit de wijk. Zijn deze problemen in de wijk dan werkelijk zo groot? Had de gemeente dit aan kunnen zien komen en hoe wordt er nu door hen gehandeld?

Het Straat Consulaat bezoekt de wijk, praat met de mensen en vormt haar eigen menig. Het is coronacrisis en er wordt met klem geadviseerd om binnen te blijven. Een groep daklozen, in de lege straten van Scheveningen valt dan al snel op. Ze lopen door de lege straten, langs de speeltuin en sommige drinken een biertje in de zon. Dit geeft zeker voor de buurtbewoners, die dit ineens voor hun kiezen krijgen, een gevoel van onveiligheid.

De afgelopen weken is er flink ingezet op meer beveiliging en politie op straat en zijn gemeente en hulpinstanties actief betrokken bij een oplossing. Toch blijft het klachten regenen van een paar omwonenden in de media. Bewoners is Scheveningen willen het heft in eigen hand nemen en spreekt over ‘het ontstaan van knokploegen’.

Ontregelt

De dagopvang is gesloten, werkprojecten zijn dicht, de structuur is veranderd en dit zien we overdag terug op straat. Als we met de mensen praten, willen ze graag naar een werkproject waar ze wat bij kunnen verdienen want vervelen ze zich kapot de hele dag op hun kamer. Het is mooi weer en sommige gaan naar buiten. Maar lang niet allemaal! De meeste mensen blijven op hun kamer, houden zich niet op in Scheveningen, sterker nog het gros van de mensen valt niet eens op in de wijk.

Hoe angstig moet het voor dak- en thuislozen in deze Coronacrisis wel niet zijn als je de veiligheid van een eigen woning moet missen en het aan adequate begeleiding en perspectief ontbreekt? Hoe ongepast is het dan om die angst extra te voeden door ook nog eens medemensen tegen hen op te zetten? Uiteindelijk willen de omwonenden in Scheveningen en de daklozen het zelfde; rust en regelmaat.

Het Straat Consulaat ziet meer oplossingen om de rust voor omwonenden in Scheveningen en voor de daklozen terug te laten keren:

  • Investeer in werkprojecten waar mensen wat bij kunnen verdienen en de hele dag wat te doen hebben;
  • Juist in deze tijd hebben mensen behoefte aan structuur, duidelijkheid en perspectief. Hiervoor is de persoonlijk begeleider van groot belang, zij zouden dagelijks/ wekelijks met de mensen contact moeten hebben om samen hieraan te werken;
  • Er zijn meer hotels in Den Haag, probeer dak- en thuislozen te verdelen over de stad. Kleinschalig is rustiger voor de wijk, maar ook voor de daklozen.

Heeft u constructieve ideeën om het leven van de daklozen te verbeteren? Neem dan contact op met het Straat Consulaat.