Er wordt de komende vier jaar 18 miljoen extra geïnvesteerd in verbetering van de maatschappelijke opvang. Zo zal er gezorgd worden voor kleinschalige, doelgroepspecifieke nachtopvang locaties met van begin af aan begeleiding. D.m.v. het bieden van dagbesteding en 24-uur begeleiding zorgen we ervoor dat mensen sneller kunnen werken aan stabilisatie van hun situatie.

De winteropvang gaat permanent open en wordt breder toegankelijk. Ook hier wordt begeleiding geboden. Er wordt ingezet op verbetering en uitbreiding van het CCP zodat het Haags Straatteam weer goed aan het werk kan. Verder zorgen we ervoor dat de soepbus haar werk kan blijven doen en mensen zo mogelijk worden doorgeleid naar bredere zorg.

Bij zowel de beschermde woonomgeving als maatschappelijke opvang stokt op dit moment de doorstroming. We vinden het belangrijk dat diegenen die kunnen uitstromen naar zelfstandige woningen of groepswoningen, vanzelfsprekend met de zorg en begeleiding die zij nodig hebben, ook doorstromen. We zorgen voor voldoende woningen, ook voor deze doelgroep. Ook benutten we kansen voor zowel vastgoed als voor beschermd wonen door nieuwe woon-zorgconcepten te ontwikkelen.

De wethouder die deze voornemens mag gaan uitvoeren is Bert van Alphen, die Sociale zaken, Werk en Inkomen (exclusief leerwerkbedrijven en werkgeverservicepunten), Armoede, Sociale werkvoorziening, Maatschappelijke opvang en Emancipatie in zijn portefeuille heeft. Eerder, van 2008 – 2012, viel de maatschappelijke opvang onder zijn wethouderschap en wij kijken er naar uit om opnieuw met het stadsbestuur samen te werken op dit dossier.

Coalitieakkoord 2018 – 2022 van Den Haag