Het aantal aanvragen voor een daklozenpas is vorige jaar gestegen van 1062 aanvragen in 2018 naar 1400 aanvragen in 2019.

Op dit moment staan er nog 88 mensen op de wachtlijst omdat er geen plek is in de nachtopvang. Mensen die dus wel recht hebben op opvang slapen nu dus noodgedwongen buiten. Veel gebruikers van de nachtopvangpas zouden kunnen doorstromen als er voldoende betaalbare woningen zouden zijn. De gemeente zegt: ‘eigenlijk zijn er in principe genoeg plekken voor daklozen in de nachtopvang, maar doet de stagnerende doorstroming voorkomen alsof er te weinig plaatsen zijn. Een oplossing voor de problematiek lijkt niet snel voor handen.’

Straat Consulaat:

‘Voor nu zijn er dus wel te weinig plekken in de nachtopvang en als er (op korte termijn) geen oplossing komt voor het tekort aan betaalbare woningen dan blijft dat ook zo. Mensen slapen nu buiten en daar moet een oplossing voor komen.’

Lees een bericht hierover op de website van Dagblad070:

Aantal aanvragen nachtopvang pas daklozen gestegen in Den Haag