Straat Consulaat: belangenbehartiging van daklozen & thuislozen

Het Straat Consulaat behartigt de individuele en collectieve belangen van dak- en thuislozen in Den Haag. Dit doen we nadrukkelijk samen mét en op basis van de kennis en ervaring van de doelgroep. Onze inzet is gebaseerd op de universele mensenrechten. Wij willen er toe bijdragen dat dak- en thuislozen een perspectief hebben in de maatschappij, respectvol worden behandeld en gelijkwaardig kunnen participeren in de samenleving. Dak- en thuislozen hebben recht op toegang tot huisvesting, voeding, scholing, (gezondheids-)zorg en informatie.

Wij streven naar vermindering van het aantal dak- en thuislozen in Den Haag en voldoende zorg en hulp voor iedereen die op straat moet overleven. We werken aan destigmatisering en zetten in op een stad waarin daklozen respectvol en inclusief worden behandeld door haar burgers, ondernemers en overheid. Wij werken aan de empowerment en mobilisatie van dak- en thuislozen zodat zij hun individuele en gezamenlijke positie kunnen verbeteren

Wij zetten ons in middels:
– Collectieve belangenbehartiging. (het voeren van actie, media inzet en gesprekken voeren met politiek en hulpverlening);
– Vrijwillige Onafhankelijke Clientondersteuning;
– Het opzetten en uitvoeren van vernieuwende projecten en onderzoeken.

Een centrale leidraad in al onze activiteiten is het beïnvloeden van de beeldvorming. Daklozen mensen zijn mensen zoals ‘jij en ik’. Bij al onze activiteiten willen we laten zien dat dakloosheid iedereen kan overkomen.


Lees onderstaand de laatste berichten:

Doe mee met de frisse water weggeefdagen!

Doe net als het Straat Consulaat mee aan de frisse water weggeefdagen! Woensdag en donderdag wordt het ruim 30 graden. Daklozen zijn vaak op veel plekken niet welkom. Dit zijn ook plekken waar daklozen aan hun water komen. Omdat de daklozen ook heel de dag buiten zijn...

Arbeidsmigranten in Nederland: geen werk = geen huis

Geen werk = geen huis. Het is de schrijnende situatie voor onder andere Michael en Rafal uit Polen en Lauris uit Letland. Ze werkten bij een uitzendbureau en kregen via hun werkgever een huis. Maar toen er geen werk meer was, waren de arbeidsmigranten plots dakloos....

Omroep Pownet: Boze daklozen demonstreren want opvang stopt

Vanaf morgen sluiten de deuren van de speciale corona-noodopvang waar veel dak- en thuislozen de afgelopen maanden gebruik van konden maken. Geen dak meer boven je hoofd hebben en elke dag moeten zoeken naar een slaapplek is niet iets waar je heel erg vrolijk van...

Verslag bewonersavond rondom Willem Dreeshuis in Den Haag

Maandag 3 mei 2021, een beetje zenuwachtig zitten we op de fiets onderweg naar de bewonersavond. Hebben we er wel goed aan gedaan ons zelf uit te nodigen? Is de boosheid niet te groot? Lukt het ons een eerlijk verhaal neer te zetten? Het Straat Consulaat is onderweg...

Dakloze Hagenaars naar tijdelijke huisjes in Leidschenveen

Zo’n 70 daklozen verruilen de maatschappelijke opvang voor een eigen huisje in Leidschenveen. Op het braakliggende terrein aan de Henri Faasdreef-Oude Middenweg laat de gemeente voor drie jaar wooneenheden neerzetten. De nieuwe bewoners kunnen waarschijnlijk al in...

Nieuwsberichten per categorie

Foto albums op Facebook

Straat Consulaat Foto Albums op Facebook

Foto albums op Facebook

Agenda

Ontvang nieuws updates in uw e-mail

Vul uw e-mail adres in:

Verzorgd door FeedBurner

Theme support: CM webdesign