web analytics

Straat Consulaat: belangenbehartiging van dak- & thuisloze mensen

Het Straat Consulaat behartigt de individuele en collectieve belangen van dak- en thuisloze mensen in Den Haag. Dit doen we nadrukkelijk samen mét en op basis van de kennis en ervaring van de doelgroep. Onze inzet is gebaseerd op de universele mensenrechten. Wij willen er toe bijdragen dat dak- en thuisloze mensen een perspectief hebben in de maatschappij, respectvol worden behandeld en gelijkwaardig kunnen participeren in de samenleving. Dak- en thuisloze mensen hebben recht op toegang tot huisvesting, voeding, scholing, (gezondheids-)zorg en informatie.

Wij streven naar vermindering van het aantal dak- en thuisloze mensen in Den Haag en voldoende zorg en hulp voor iedereen die op straat moet overleven. We werken aan destigmatisering en zetten in op een stad waarin dakloze mensen respectvol en inclusief worden behandeld door haar burgers, ondernemers en overheid. Wij werken aan de empowerment en mobilisatie van dak- en thuisloze mensen zodat zij hun individuele en gezamenlijke positie kunnen verbeteren

Wij zetten ons in middels:
– Collectieve belangenbehartiging. (het voeren van actie, media inzet en gesprekken voeren met politiek en hulpverlening);
– Vrijwillige Onafhankelijke Clientondersteuning;
– Het opzetten en uitvoeren van vernieuwende projecten en onderzoeken.

Een centrale leidraad in al onze activiteiten is het beïnvloeden van de beeldvorming. Dakloze mensen zijn mensen zoals ‘jij en ik’. Bij al onze activiteiten willen we laten zien dat dakloosheid iedereen kan overkomen.


Lees onderstaand de laatste berichten:

Straat Consulaat bepleit volkshuisvestelijke aanpak van dakloosheid

Op 15 juni 2022 sprak de nieuwe gemeenteraad van Den Haag over het woonbeleid. Namens het Straat Consulaat heeft Peter Bos ingesproken en aandacht gevraagd voor de uitzichtloze positie van honderden dakloze mensen in Den Haag. Peter Bos: “In het woonbeleid van de...

Landelijke brainstorm Aanpak dakloosheid – 24 mei 2022

Op dinsdag 24 mei vond de landelijke brainstorm over de aanpak dakloosheid plaats. Het nieuwe kabinet heeft structureel 65 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de aanpak van dakloosheid. Het actieprogramma dak- en thuisloze jongeren en de brede aanpak dakloosheid...

Gemeente Den Haag finalist met project Jongerenbriefadres

Het Haagse project Jongerenbriefadres is gekozen als een van de twaalf finalisten van GemeenteDelers 2022. Het project helpt jongeren zonder dak of thuis aan een briefadres. Met dit project liep de gemeente Den Haag vooruit op een wijziging in de Wet basisregistratie...

Achterban jongeren organiseren week van de beeldvorming

De Achterban jongeren organiseren op 6,7,8 juli en 12,13,14 juli de week van de beeldvorming. De Achterban jongeren zijn de weerstand tegenover dakloze mensen zat. Zij zijn mensen als jij en ik, maar dan zonder thuis. Zij zijn de dupe geworden van de knip in de...

Daklozenloket verhuisd naar Fruitweg 17, Den Haag

Vanaf maandag 2 mei 2022 is het daklozenloket verhuisd naar de Fruitweg 17 in Den Haag. Den Haag Werkt, het dak- en thuislozenloket, de briefadressen voor dak-, en thuislozen en de afdeling Integrale dienstverlening van de gemeente zitten nu in een pand. De locatie...

Nieuwe medewerker educatieproject: Pleun Usman

Half april 2022 is bij het Straat Consulaat een nieuwe medewerker aan de slag gegaan. Zij gaat de leerlingen van het educatieproject begeleiden. Het educatieproject is een project van Straat Consulaat wat het mogelijk maakt dat (ex) dak-, en thuislozen weer naar...

Straat Consulaat ontvangt (wederom) Sheltersuits

De afgelopen periode is het aantal aanvragen voor tenten en slaapzakken aan het adres van Straat Consulaat fors gestegen. Nu de Winterkouderegeling is gesloten en ook de permanente Winteropvang sluit en daarom deelt het Straat Consulaat tenten en slaapzakken uit,...

Wonen = Mensenrecht

wonen is mensenrecht voor daklozen den haag

Interviews

Nieuwsberichten per categorie

Blog updates, actie nieuws, samenkomsten. Meldt u aan!

Foto albums op Facebook

Straat Consulaat Foto Albums op Facebook

Foto albums op Facebook

Agenda

QR code Straat Consulaat website

QR code Straat Consulaat website

Theme support: CM webdesign