web analytics

Straat Consulaat: belangenbehartiging van dak- & thuisloze mensen

Het Straat Consulaat behartigt de individuele en collectieve belangen van dak- en thuisloze mensen in Den Haag. Dit doen we nadrukkelijk samen mét en op basis van de kennis en ervaring van de doelgroep. Onze inzet is gebaseerd op de universele mensenrechten. Wij willen er toe bijdragen dat dak- en thuisloze mensen een perspectief hebben in de maatschappij, respectvol worden behandeld en gelijkwaardig kunnen participeren in de samenleving. Dak- en thuisloze mensen hebben recht op toegang tot huisvesting, voeding, scholing, (gezondheids-)zorg en informatie.

Wij streven naar vermindering van het aantal dak- en thuisloze mensen in Den Haag en voldoende zorg en hulp voor iedereen die op straat moet overleven. We werken aan destigmatisering en zetten in op een stad waarin dakloze mensen respectvol en inclusief worden behandeld door haar burgers, ondernemers en overheid. Wij werken aan de empowerment en mobilisatie van dak- en thuisloze mensen zodat zij hun individuele en gezamenlijke positie kunnen verbeteren

Wij zetten ons in middels:
– Collectieve belangenbehartiging. (het voeren van actie, media inzet en gesprekken voeren met politiek en hulpverlening);
– Vrijwillige Onafhankelijke Clientondersteuning;
– Het opzetten en uitvoeren van vernieuwende projecten en onderzoeken.

Een centrale leidraad in al onze activiteiten is het beïnvloeden van de beeldvorming. Dakloze mensen zijn mensen zoals ‘jij en ik’. Bij al onze activiteiten willen we laten zien dat dakloosheid iedereen kan overkomen.


Lees onderstaand de laatste berichten:

Opiniestuk door Marlies Filbri: Sociaal Juridisch stadsoverleg

Marlies Filbri schrijft artikelen en opiniestukken over haar werk als directeur van het Straat Consulaat. Donderdagavond 26 januari 2023 schoof het ik voor het eerst aan bij het Sociaal Juridisch Stadsoverleg. Dit is een platform van sociale rechtshulpverleners...

Den Haag bouwt honderden flexwoningen voor studenten en statushouders

De gemeente Den Haag krijgt bijna 5 miljoen euro subsidie voor tijdelijks flexibele units. De woningen zijn bedoeld voor mensen die snel een woning nodig hebben, zoals studenten. Eind dit jaar moeten de eerste woningen klaar zijn. Op welke locaties de woonunits komen...

In gesprek met de wethouder betekent direct invloed uitoefenen

Straat Consulaat zet zich in voor de individuele en collectieve belangen van dak- en thuisloze mensen in Den Haag. Hierbij richten we ons op samenwerking met beleidsmakers en beleidsbepalers om structurele veranderingen teweeg te brengen. Dit doen we nadrukkelijk...

Start winterkouderegeling vrijdagavond 13 januari 2023 in Den Haag

Binnen de G4 is besloten de winterregeling weer te starten op vrijdagavond 13 januari 2023. De opvanglocatie is dit jaar in de Rooseboomstraat 10, te Den Haag. Deze locatie is open vanaf 18.00 uur. Zij krijgen een avondmaaltijd, slaapplaats en een ontbijt de volgende...

Iedereen!

Straatwijzer online

Straatwijzer online voor dakloze mensen in Den Haag

Straatwijzer online voor dakloze mensen in Den Haag

Nieuwsberichten per categorie

Persfoto’s

Blog updates, actie nieuws, samenkomsten. Meldt u aan!

Foto albums op Facebook

Straat Consulaat Foto Albums op Facebook

Foto albums op Facebook

Agenda

QR code Straat Consulaat website

QR code Straat Consulaat website

Theme support: CM webdesign