web analytics

Straat Consulaat: belangenbehartiging van dak- & thuisloze mensen

Het Straat Consulaat behartigt de individuele en collectieve belangen van dak- en thuisloze mensen in Den Haag. Dit doen we nadrukkelijk samen mét en op basis van de kennis en ervaring van de doelgroep. Onze inzet is gebaseerd op de universele mensenrechten. Wij willen er toe bijdragen dat dak- en thuisloze mensen een perspectief hebben in de maatschappij, respectvol worden behandeld en gelijkwaardig kunnen participeren in de samenleving. Dak- en thuisloze mensen hebben recht op toegang tot huisvesting, voeding, scholing, (gezondheids-)zorg en informatie.

Wij streven naar vermindering van het aantal dak- en thuisloze mensen in Den Haag en voldoende zorg en hulp voor iedereen die op straat moet overleven. We werken aan destigmatisering en zetten in op een stad waarin dakloze mensen respectvol en inclusief worden behandeld door haar burgers, ondernemers en overheid. Wij werken aan de empowerment en mobilisatie van dak- en thuisloze mensen zodat zij hun individuele en gezamenlijke positie kunnen verbeteren

Wij zetten ons in middels:

– Collectieve belangenbehartiging. (het voeren van actie, media inzet en gesprekken voeren met politiek en hulpverlening);
– Vrijwillige Onafhankelijke Clientondersteuning;
– Het opzetten en uitvoeren van vernieuwende projecten en onderzoeken.

Een centrale leidraad in al onze activiteiten is het beïnvloeden van de beeldvorming. Dakloze mensen zijn mensen zoals ‘jij en ik’. Bij al onze activiteiten willen we laten zien dat dakloosheid iedereen kan overkomen.


Lees onderstaand de laatste berichten:

Haagse gemeenteraad akkoord met hoopvol en ambitieus beleidskader dakloosheid

Haagse gemeenteraad akkoord met hoopvol en ambitieus beleidskader dakloosheid

Op 7 september 2023 behandelde de Haagse gemeenteraad het plan “Den Haag Geeft Thuis”. Met dit Beleidskader aanpak dakloosheid 2023-2030 sluit de gemeente Den Haag aan bij de Europese en landelijke ambitie: geen dakloosheid meer in 2030. Een stevige ambitie die vraagt om een verschuiving van opvang, naar preventie en zelfstandig wonen.

Lees meer
Stem ook op de Haagse vrijwilligersprijzen!

Stem ook op de Haagse vrijwilligersprijzen!

Elk jaar zet de gemeente Den Haag vrijwilligers en hun organisatie in het zonnetje. Dit doen ze door vrijwilligersprijzen uit te reiken.

Wie kun je nomineren?
– Een persoon in categorieën zoals sport, zorg en welzijn, buurt en omgeving, cultuur en ontwikkeling en jeugd.
– Een team.
– Een organisatie.

Lees meer
Nieuwsbrief Straat Consulaat augustus 2023

Nieuwsbrief Straat Consulaat augustus 2023

In deze nieuwsbrief hebben wij drie interessante verhalen van hoe Mieke in het weekend wordt geconfronteerd met het feit dat instanties niet bereikbaar zijn, Sanne die inspiratie opdoet in Finland. Het land dat met kop en schouders boven iedereen staat op het gebied van Housing First en de cultuurschok van een vrijwilliger die zijn eerste ervaringen deelt op het gebied van outreachend werk.

Lees meer
Straat Consulaat belicht urgentie dakloosheidsprobleem in Den Haag

Straat Consulaat belicht urgentie dakloosheidsprobleem in Den Haag

Vorige week werd in Den Haag het nieuwe beleidskaders aanpak dakloosheid: ‘Den Haag geeft tuis’, in de gemeenteraad besproken. Tijdens deze raadsvergadering benadrukte Peter Bos, belangenbehartiger bij Straat Consulaat, de dringende noodzaak voor beter beleid op het gebied van dakloosheid in Den Haag. Straat Consulaat heeft in de afgelopen maanden actief bijgedragen aan het vormen van het nieuwe beleidskader dakloosheid van de gemeente.

Lees meer

Straatwijzer online

Nieuwsberichten per categorie

Agenda

Wekelijkse nieuwsupdates

Share This