web analytics

Straat Consulaat: belangenbehartiging van daklozen & thuislozen

Het Straat Consulaat behartigt de individuele en collectieve belangen van dak- en thuislozen in Den Haag. Dit doen we nadrukkelijk samen mét en op basis van de kennis en ervaring van de doelgroep. Onze inzet is gebaseerd op de universele mensenrechten. Wij willen er toe bijdragen dat dak- en thuislozen een perspectief hebben in de maatschappij, respectvol worden behandeld en gelijkwaardig kunnen participeren in de samenleving. Dak- en thuislozen hebben recht op toegang tot huisvesting, voeding, scholing, (gezondheids-)zorg en informatie.

Wij streven naar vermindering van het aantal dak- en thuislozen in Den Haag en voldoende zorg en hulp voor iedereen die op straat moet overleven. We werken aan destigmatisering en zetten in op een stad waarin daklozen respectvol en inclusief worden behandeld door haar burgers, ondernemers en overheid. Wij werken aan de empowerment en mobilisatie van dak- en thuislozen zodat zij hun individuele en gezamenlijke positie kunnen verbeteren

Wij zetten ons in middels:
– Collectieve belangenbehartiging. (het voeren van actie, media inzet en gesprekken voeren met politiek en hulpverlening);
– Vrijwillige Onafhankelijke Clientondersteuning;
– Het opzetten en uitvoeren van vernieuwende projecten en onderzoeken.

Een centrale leidraad in al onze activiteiten is het beïnvloeden van de beeldvorming. Daklozen mensen zijn mensen zoals ‘jij en ik’. Bij al onze activiteiten willen we laten zien dat dakloosheid iedereen kan overkomen.


Lees onderstaand de laatste berichten:

Een (brief)adres voor iedereen: hoe pakt de gemeente Den Haag dit aan?

Geen jongeren die noodgedwongen op straat of langer dan drie maanden in de daklozenopvang leven. Dat is de ambitie van het actieprogramma dak- en thuisloze jongeren van de gemeente Den Haag. Eén van de actiepunten is al enige tijd het geven van een briefadres aan álle...

Waarheen rondom de feestdagen als het Straat Consulaat gesloten is!

Beste bezoekers van het Straat Consulaat Wij zijn gesloten van 24 December 2021 t/m maandag 3 Januari 2022 en dan  zijn we er weer met een inloopspreekuur. Ook voor uw post bent u weer welkom vanaf maandag 3 Januari 2022. Heeft u een bed nodig in de Nachtopvang? Dan...

Straat Consulaat bij AmorFM

Onlangs was het Straat Consulaat te gast bij AmorFM waar we waren uitgenodigd om te komen praten over de vrijwilligers onafhankelijke cliëntondersteuning (VOCO) en website wijzijnervoorjoudh.nl AmorFM is een Nederlands regionaal radiostation dat zich voornamelijk...

Nieuwsberichten per categorie

Blog updates, actie nieuws, samenkomsten. Meldt u aan!

Foto albums op Facebook

Straat Consulaat Foto Albums op Facebook

Foto albums op Facebook

Agenda

QR code Straat Consulaat website

QR code Straat Consulaat website

Theme support: CM webdesign