Mensen die slapen in portieken, parken en verlaten auto’s; dat is waar meestal aan wordt gedacht bij het woord dakloos. Maar dat is het topje van de ijsberg. Daklozen in Den Haag die leven in noodopvang voorzieningen, in nachtopvang, of thuisloze mensen in Den Haag die van adres naar adres trekken vormen met elkaar een groep die minstens tien keer zo groot is als de groep “buitenslapers”. Ook zij hebben geen woning, geen thuis.


Dakloos zijn is méér dan geen dak boven het hoofd hebben

Het is ook gebrek aan zekerheid, geen plek hebben waar je thuis bent, geen privacy en geen veiligheid. Ervaren van dakloosheid is één van de grootste aantastingen van de mensenrechten in de ontwikkelde economieën. Wij mogen dakloosheid nooit accepteren als “onvermijdelijke” uitkomst voor een persoon. Niemand zou buiten moeten slapen vanwege gebrek aan fatsoenlijke opvang en huizen.
Zolang alles goed gaat sta je er niet bij stil. Liever niet. Maar toch kan het in Nederland iedereen gebeuren, jong en oud. In een sociaal isolement raken en vereenzamen, verslaafd raken aan alcohol of drugs, vastlopen in de psychiatrie, op straat komen, dakloos en thuisloos worden.
Iedereen heeft recht op eigen woonruimte, goede hulp, vrije keuzes en een fatsoenlijke bejegening. Het gaat om gewone mensen, die deel uitmaken van de samenleving, met net als ieder ander, tal van mogelijkheden en een paar beperkingen.


Geschiedenis van de organisatie

In 1995 is stichting Drugpunt Den Haag opgericht, aanvankelijk voor en door druggebruikers. Sinds 2007, ook voor en door daklozen en thuislozen. In 2009 is de naam veranderd in stichting Straat Consulaat. De medewerkers van de stichting vallen onder de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.


Werkwijze

 • Straat Consulaat werkt samen met de mensen uit haar doelgroepen en komt op voor hun belangen in de stad. Daartoe mengt ze zich in het politieke debat, overlegt met overheid, politie en hulpverlening, bemiddelt en verwijst, geeft voorlichting en draagt bij aan een eerlijker beeldvorming.
 • Straat Consulaat is een actieve belangenbehartiger, maar vecht niet tegen windmolens. De mensen van Straat Consulaat zijn uit op overleg, overeenstemming en haalbare oplossingen voor gerezen problemen. Zij zijn regelmatig op straat en binnen de opvangvoorzieningen in Den Haag te vinden om steeds ook met eigen ogen en oren waar te nemen hoe het de mensen vergaat.
 • Naast individuele belangenbehartiging signaleren de mensen van Straat Consulaat ontwikkelingen die het individuele belang overstijgen. Met deze kennis richten zij zich op de verschillende hulp- en zorgverlenende instellingen en de gemeente Den Haag.
 • Zij maken zich hard voor formele belangenbehartiging.
 • Zij ondersteunen de (ex-) daklozen en/of thuislozen die vrijwilligerswerk doen voor de organisatie en helpen hen zich te profileren in een Haags Platform: De Achterban.
 • Deelnemers aan De Achterban zijn jong en oud, man en vrouw, in zorg of niet, soms middelen gebruiker, allemaal met hart voor de belangenbehartiging.

Belangrijkste doelen op een rij

 • Cliëntperspectief inbrengen in de beleidsvorming van gemeente en instellingen
 • Toegankelijke goede zorg en huisvesting
 • Goede informatie voor haar doelgroepen
 • Eerlijke beeldvorming en fatsoenlijke bejegening
 • Sterke en onafhankelijke medezeggenschap binnen en buiten de instellingen waar genoemde groepen gebruik van maken

→Lees hier méér over de ‘speerpunten 2018’ van het Straat Consulaat