web analytics
Advertentie

Straat Consulaat: belangenbehartiging van dak- & thuisloze mensen

Het Straat Consulaat behartigt de individuele en collectieve belangen van dak- en thuisloze mensen in Den Haag. Dit doen we nadrukkelijk samen mét en op basis van de kennis en ervaring van de doelgroep. Onze inzet is gebaseerd op de universele mensenrechten. Wij willen er toe bijdragen dat dak- en thuisloze mensen een perspectief hebben in de maatschappij, respectvol worden behandeld en gelijkwaardig kunnen participeren in de samenleving. Dak- en thuisloze mensen hebben recht op toegang tot huisvesting, voeding, scholing, (gezondheids-)zorg en informatie.

Wij streven naar vermindering van het aantal dak- en thuisloze mensen in Den Haag en voldoende zorg en hulp voor iedereen die op straat moet overleven. We werken aan destigmatisering en zetten in op een stad waarin dakloze mensen respectvol en inclusief worden behandeld door haar burgers, ondernemers en overheid. Wij werken aan de empowerment en mobilisatie van dak- en thuisloze mensen zodat zij hun individuele en gezamenlijke positie kunnen verbeteren

Wij zetten ons in middels:
– Collectieve belangenbehartiging. (het voeren van actie, media inzet en gesprekken voeren met politiek en hulpverlening);
– Vrijwillige Onafhankelijke Clientondersteuning;
– Het opzetten en uitvoeren van vernieuwende projecten en onderzoeken.

Een centrale leidraad in al onze activiteiten is het beïnvloeden van de beeldvorming. Dakloze mensen zijn mensen zoals ‘jij en ik’. Bij al onze activiteiten willen we laten zien dat dakloosheid iedereen kan overkomen.


Lees onderstaand de laatste berichten:

Den Haag duikt weg bij huisvesting van arbeidsmigranten

Den Haag kampt al heel lang met overbewoning in drukke stadswijken. Afvaldumpingen, parkeerproblemen, illegale verhuur en burenoverlast zijn al jaren een groot probleem in deze wijken. De gemeente en het Rijk onderkennen deze problemen wel, maar doen niets aan de...

Dakloze arbeidsmigranten kunnen de boom in

Op de Koekamp is onder de grote lindeboom een gedenkplek voor Tomasz ontstaan. Hij is onlangs overleden, 33 jaar oud. Leefde al enige tijd op straat zoals zoveel EU-burgers die werkloos zijn geworden. Het aantal arbeidsmigranten zal de komende jaren verder toenemen....

Het zijn weer frisse-water-weggeefdagen!

Komende dagen wordt het loei warm en daarom is een hitte plan van kracht. Voor de mensen in onze stad die noodgedwongen dag en nacht buiten doorbrengen is deze hittegolf geen pretje. Het Straat Consulaat zal de komende dagen dagelijks op straat zijn om flesjes water...

Jaarverslag 2021 Straat Consulaat

jaarverslag 2021 straat consulaat

Straatwijzer online

Straatwijzer online voor dakloze mensen in Den Haag

Straatwijzer online voor dakloze mensen in Den Haag

Nieuwsberichten per categorie

Persfoto’s

Blog updates, actie nieuws, samenkomsten. Meldt u aan!

Foto albums op Facebook

Straat Consulaat Foto Albums op Facebook

Foto albums op Facebook

Agenda

QR code Straat Consulaat website

QR code Straat Consulaat website

Theme support: CM webdesign