Wat is er nodig om te voorkomen dat jongeren, in de leeftijd van 16 tot 27 jaar, geen vaste woonplek hebben of dakloos raken? Hoe kunnen we deze periode van dak- en thuisloosheid zo kort mogelijk houden en welke kansen kunnen we jongeren geven om hen meer perspectief te bieden op een leven met een vaste woonplek?

Een thuis en een dak boven je hoofd is voor ieder mens een noodzakelijke basisbehoefte. Toch is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het Leger des Heils ziet een forse stijging in het aantal dak- en thuisloze jongeren. In hoeverre deze ontwikkeling doorzet, is nog niet duidelijk. Dat er sprake is van een maatschappelijk probleem en dat er behoefte is aan een overzicht van ‘wat werkt’ in de aanpak en/of het voorkomen van dit probleem, is wel duidelijk.

Update dossier

De informatie in deze publicatie is gebaseerd op het Wat werkt bij-dossier over dak- en thuisloze jongeren uit 2019, aangevuld met nieuwe wetenschappelijke kennis, ervaringskennis en kennis uit de praktijk. Zo ook de ervaring van het Jongerenpanel De Derde Kamer. Deze jongeren hebben zelf dak- en thuisloosheid ervaren. Met de jongeren is gesproken over de factoren die leiden tot dak- en thuisloosheid en wat werkt in de aanpak.

Lees het complete artikel op de website van Movisie:

Wat werkt bij de aanpak van dak- en thuisloosheid onder jongeren

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!