Het maakt uit in wélke gemeente je aanklopt om hulp als je dak- of thuisloos bent. En dat terwijl gemeenten wettelijk verantwoordelijk zijn voor opvang en huisvesting. Uitsluiting van dakloze jongeren met een beroep op regiobinding zorgt nog altijd voor inhumane situaties. Kwetsbare jongeren raken zo van de regen in de drup.

Gemeenten verantwoordelijk voor opvang en huisvesting

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om te zorgen voor de opvang en huisvesting van dak- en thuisloze jongeren. Maar in een tijd van schaarste van middelen, personeel en woningen, krijgen dak- en thuisloze jongeren nul op het rekest. “Jij hoort in een andere gemeente”, is één van de dingen die dan gezegd wordt. Gemeenten beroepen zich hierbij, ten onrechte, op veronderstelde (regio)binding elders.

Regiobinding: “Jij hoort in een andere gemeente”

Leden van SamenThuis2030 ontvangen geregeld signalen van jongeren, belangenbehartigers en hulpverleners dat uitsluiting met beroep op (regio)binding met regelmaat wordt toegepast. Om deze signalen te bundelen en te achterhalen waar en op welke manieren (regio)binding wordt gehanteerd deed SamenThuis2030 een uitvraag in haar netwerk. In dit bericht delen we de belangrijkste bevindingen.

Lees over de bevindingen op de website van SamenThuis2030:

Steekproef: toepassing van regiobinding zorgt voor leed en rechtsongelijkheid jongerendaklozen

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!

Foto:  Eveline van Egdom