De jeugdzorg in Nederland kampt al lang met problemen zoals lange wachtlijsten, personeelstekorten en stijgende kosten. Om deze aan te pakken, zijn er afspraken gemaakt binnen de Hervormingsagenda Jeugd. Gemeenten zullen een verplichte lijst krijgen met hulp die ze moeten leveren, waardoor het budget efficiënter kan worden ingezet voor essentiële zorg. Er wordt ook gestreefd naar landelijke harmonisatie van contracten en tarieven voor gespecialiseerde hulp, om administratieve lasten te verminderen en meer zorg te kunnen bieden.

De Hervormingsagenda Jeugd benadrukt ook de verplichte samenwerking tussen gemeenten bij het inkopen van gespecialiseerde hulp. Het plan is het resultaat van moeizame gesprekken tussen ministeries, gemeenten, zorgaanbieders, cliëntenvertegenwoordigers en professionals. Er is een principeakkoord bereikt tussen de gemeenten en het kabinet, waardoor geplande bezuinigingen op de jeugdzorg worden verminderd en er in 2024 en 2025 in totaal 385 miljoen euro extra beschikbaar zal zijn.

De hervormingen streven ernaar kwetsbare kinderen en jongeren sneller de juiste hulp te bieden en het jeugdzorgsysteem betaalbaar te houden. Hoewel de veranderingen stapsgewijs zullen worden doorgevoerd en nog verder moeten worden uitgewerkt, wordt gehoopt dat het plan binnen een maand wordt goedgekeurd na overleg en stemming binnen de betrokken partijen. Ondanks de decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten in 2015, zijn de wachtlijsten en kosten juist toegenomen, onder andere door het groeiende aantal jongeren dat gebruikmaakt van jeugdzorg. De Hervormingsagenda Jeugd beoogt deze problemen aan te pakken en de jeugdzorg in de komende jaren te verbeteren.

Lees en bekijk een nieuwsbericht op de website van de NOS over dit onderwerp:

Samenwerking en minder administratie moeten jeugdzorg verbeteren

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!

Bij de foto: Maarten van Ooijen Staatssecretaris Volksgezondheid. Welzijn en Sport. Foto Martijn Beekman.