Jongeren die met jeugdzorg te maken hebben, moeten weten wat hun rechten zijn. Daarom is er een campagne gestart: ‘Ken je rechten’. Veel jongeren weten niet wat ze mogen of moeten doen in de jeugdzorg.

Maar ook de mensen die hen helpen, zoals zorgmedewerkers en ambtenaren, zijn soms niet goed geïnformeerd. Jeugdstem, de organisatie die jongeren een vertrouwenspersoon geeft, zegt dat zorginstellingen beter moeten uitleggen wat de rechten zijn.

De jeugdombudsvrouwen van Den Haag en Rotterdam willen dat er meer overleg is tussen jongeren en zorginstanties. Jeugdstem vraagt jongeren en hun ouders of pleegouders om niet stil te blijven zitten, maar om hun stem te laten horen.

Lees meer over deze campagne op de website van skipr.nl:

Campagne moet jongeren informeren over rechten in de jeugdzorg

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!