Sinds 2020 voeren onderzoekteams van LUCAS KU Leuven en UCLouvain CIRTES in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting (KBS) tellingen dak- en thuisloosheid uit. Het project realiseert vergelijkbare cijfers over de omvang van dak- en thuisloosheid en de profielkenmerken van de doelgroep. Dit met als doel om dakloosheid in België te bestrijden. Kansfonds en de Hogeschool Utrecht halen de telling naar Nederland door te starten in twee pilotgemeenten. We spraken met Caroline George (KBS) en onderzoeker prof. dr. Koen Hermans van KU Leuven over hun ervaring in België.

Waarom zijn jullie begonnen met de tellingen?

“In 2014 werd in België op beleidsvlak beslist dat het in kaart brengen van dak- en thuisloosheid noodzakelijk is om een effectief en gecoördineerd beleid te kunnen voeren. Er werd opdracht gegeven voor het uitwerken van een federale monitoringstrategie van dak- en thuisloosheid. Het organiseren van uniforme tellingen was één van de speerpunten van de uitgewerkte strategie. De voorstellen bleven echter dode letter en werden door beleid niet omgezet naar de praktijk. De Koning Boudewijnstichting heeft toen voorgesteld aan het onderzoeksteam, onder leiding van prof. dr. Koen Hermans, om de voorgestelde methodologie van tellingen uit te proberen op kleinere schaal. Zo kon de haalbaarheid en effectiviteit van deze tellingen aangetoond worden met als doelstelling toe te werken naar tellingen op grotere regionale en federale schaal”.

Waar zijn inmiddels tellingen uitgevoerd?

“In de eerste telling eind 2020 is geteld in de steden Aarlen, Luik, Gent en in de provincie Limburg. Een jaar later is een gelijkaardige oefening in de steden Charleroi, Namen, in de regio Zuid-West-Vlaanderen en de zone rond Vilvoorde uitgevoerd. De resultaten van de tweede ronde zijn in maart 2022 gepresenteerd. Door de tellingen hebben we geleerd hoe we de methode kunnen toepassen en optimaliseren. Daarmee kunnen we in 2022 opschalen naar zeven regio’s en steden in Vlaanderen, de Duitstalige gemeenschap en twee regio’s in Wallonië. Daarnaast zijn we verheugd dat de telling ook in Nederland toegepast gaat worden”.

Lees het complete artikel op de website van het Kansfonds:

Telling dak- en thuisloosheid – ervaringen in België

Foto: Eveline van Egdom.