Interview with a 19 year old homeless man in Manchester – desperate as he can’t access “the system” at all.

Interview met 19 jarige jongeman in Manchester die dakloos is en zich wanhopig voelt omdat hij geen toegang heeft in het ‘systeem’ met alle gevolgen van dien.