Burgemeester Bart De Wever van Antwerpen, lid van de N-VA, pleit voor een moderne interpretatie van de afgeschafte wet op landloperij. Hij streeft ernaar dak- en thuislozen die hulp weigeren, toch verplicht op te nemen in zorginstellingen. Dit vereist wijzigingen in de federale wetgeving. Het voorstel werd besproken tijdens de Antwerpse gemeenteraad, naar aanleiding van klachten over overlast door dak- en thuislozen op de Groenplaats in Antwerpen.

De Wever herhaalt een eerder voorstel uit 2015 en benadrukt dat sommige dak- en thuislozen niet willen worden geholpen en vaak agressief zijn door drugsgebruik. Hij suggereert een hedendaagse versie van de wet op landloperij, vergelijkbaar met een aanpak die al in Nederland wordt toegepast en positieve resultaten oplevert. De maatregel zou mensvriendelijk maar dwingend zijn, gericht op het bieden van een fatsoenlijk leven aan daklozen.

Burgemeester De Wever benadrukt dat de uitvoering niet noodzakelijk onder zijn verantwoordelijkheid hoeft te vallen en dat er zorgvuldige overwegingen en juridische beroepsmogelijkheden moeten zijn. Hij gelooft dat dit uiteindelijk kosteneffectiever is voor de samenleving dan de huidige “nutteloze” kosten die daklozen veroorzaken.

Lees het volledige bericht op de website van gva.be:

Burgemeester Bart De Wever (N-VA) wil daklozen die hulpverlening weigeren verplicht kunnen laten opnemen

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!