De afgelopen periode is het aantal aanvragen voor tenten en slaapzakken aan het adres van Straat Consulaat fors gestegen. Nu de Winterkouderegeling is gesloten en ook de permanente Winteropvang sluit en daarom deelt het Straat Consulaat tenten en slaapzakken uit, zodat daklozen toch droog en enigszins veilig de nacht door kunnen brengen. Natuurlijk is dit geen oplossing, maar slechts een noodvoorziening.

Begin maart 2022 werden twintig Sheltersuits overhandigd aan het Straat Consulaat. Eerder ontving het Straat Consulaat ook al Shelterbags. De Sheltersuit is een warm pak gemaakt van tentdoek wat als jas gedragen kan worden en als slaapzak op de nacht door te komen. De productie hiervan wordt volledig uitgevoerd door vluchtelingen.

Shelterbag en het tentenproject

De Shelterbags zijn gefinancierd door onder andere Stichting Doen, de Rabobank Foundation en Start Foundation. Hierdoor kan de stichting de producten gratis aanbieden aan Straat Consulaat, zodat het Straat Consulaat deze kan uitdelen aan de mensen die deze het hardst nodig hebben. Straat Consulaat is de Sheltersuit Foundation enorm dankbaar voor deze donatie. Sheltersuit Foundation sluit goed aan op het tentenproject van Straat Consulaat. Beiden zijn in beginsel gestart om daklozen warmte te bieden. Zij kunnen ervoor zorgen dat ze bij de juiste mensen terechtkomen. Daarnaast vragen wij nog steeds om donaties voor tenten in combinatie met slaapzakken.

Zoals eerder gesteld zijn de Shelterbags en ons tenten & slaapzakken slechts noodvoorzieningen. De Shelterbags bieden geen oplossing voor het probleem, maar het biedt wel een uitkomst voor de mensen die de nacht noodgedwongen buiten moeten doorbrengen. De Shelterbag, een speciale slaapzak, moet de nachten voor daklozen buiten verlichten.
Het Straat Consulaat blijft als belangenbehartiger voor de daklozen in Den Haag opkomen om tot structurele oplossingen te komen. Met als grondgedachte dat ‘Wonen een Mensenrecht’ is in Nederland.

‘Donderdag 7 april meldde meneer T. zich bij het Straat Consulaat dat hij buiten moest slapen. Na een gesprek met meneer werd hem een Sheltersuit aangeboden zodat hij de nacht warm buiten kon doorbrengen. Bij deze man stonden aan het eind van het gesprek de tranen in zijn ogen van dankbaarheid’.