In Den Haag neemt het aantal feitelijk daklozen toe. Dit is verontrustend, want deze groep bestaat uit zeer kwetsbare mensen met veelal complexe problemen.

Een belangrijke oorzaak voor deze toename is de stagnatie in de doorstroom- en uitstroomvoorzieningen. Er moeten meer sociale huurwoningen worden gebouwd. Dit kost tijd, hetgeen ook geldt voor het implementeren van het Tienpuntenplan, met een nieuwe aanpak gericht op betere begeleiding en meer hulp op maat. Ondanks deze ambitieuze maatregelen lijkt de omvang van de problematiek vooralsnog alleen maar toe te nemen.

Download via de onderstaande link het Epidemiologisch Bulletin, nr. 4 (december 2019)

Epidemiologisch Bulletin, nr. 4 (december 2019)