Den Haag heeft een tekort aan nachtopvangplekken voor dak- en thuislozen. Meer dan tachtig daklozen staan op een wachtlijst omdat ze niet terecht kunnen in de nachtopvang. De plekken worden bezet door mensen die noodgedwongen lang in de opvang blijven zitten. Zij kunnen niet doorstromen, omdat door de overspannen woningmarkt er een gebrek is aan voldoende woningen. Het aantal mensen die lang in de Nachtopvang verblijven is explosief gestegen.

Straat Consulaat: Als de uitstroom blijft stagneren, wordt de groep daklozen die noodgedwongen op straat verblijft alleen maar groter. Ook langdurig verblijven in de noodopvang is slecht voor het welzijn voor de mensen die daar verblijven. Het bouwen van betaalbare woningen moet nu prioriteit krijgen en daarbij moet ook gekeken worden naar andere alternatieve oplossingen zoals Tiny houses, het aanpakken van de kostendelersnorm etc.

Lees het artikel op de website van omroepwest.nl:

Haagse nachtopvang zit vol, tientallen daklozen op een wachtlijst

Foto: Straat Consulaat