Voor het kerstreces luidde de Haagse Stadspartij de noodklok. Bij de Haagse Stadspartij maken we ons al jaren zorgen over de maatschappelijke opvang en de toename van dakloze gezinnen. Ouders met hun kinderen komen door het tekort aan woningen op straat te staan. Meerdere malen hebben onze raadsleden hier aandacht voor gevraagd, moties opgesteld en schriftelijke vragen over ingediend.

En we gaan door na het reces.

Via verschillende kanalen krijgen wij casussen te horen over kwetsbare gezinnen die op straat dreigen te eindigen of al op straat zijn gezet. In één week kregen wij diverse verontrustende berichten van professionals die met hun cliënten tegen een muur van onverschilligheid aanlopen. En dit gaat door in 2020. Een vrouw met drie kinderen van acht en vier jaar en twee maanden oud dreigen op straat te eindigen. De moeder is volgens de gemeente Den Haag “zelfredzaam”. De begeleider en advocaat van deze moeder hebben geprobeerd om meer tijd voor de vrouw te winnen zodat zij in opvang hotel kon zoeken naar een huis buiten de randstad. Helaas is dat niet zo snel te realiseren.

Lees het complete bericht op de website van de Haagse Stadspartij:

2020 en al de eerste gezinnen op straat