De positie van mensen die slecht mee kunnen komen in de maatschappij, is afgelopen tien jaar nauwelijks verbeterd. Dat concludeert het CBS in analyses die zijn uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Mensen die op meerdere fronten aan de kant staan, worden ook wel sociaal uitgeslotenen genoemd. Zij hebben bijvoorbeeld betaalachterstanden, niet genoeg geld om eens in de twee dagen warm te eten, maar ook heel weinig sociale contacten. Ze maken geen gebruik van hun stemrecht, krijgen geen professionele hulpverlening als dat nodig is of vinden zelf sociaal onwenselijk gedrag acceptabel.

Nog even kwetsbaar

In 2020 bevond een groot deel van de mensen die in 2010 als sociaal uitgestoten te boek stonden zich nog steeds in een kwetsbare situatie, aldus het CBS. Veel mensen hadden nog altijd een laag inkomen en waren vaak afhankelijk van een uitkering. Dat geldt vooral voor sociaal uitgesloten mensen die in 2010 ouder dan 30 waren. De jongere groep van 16 tot 30 jaar stond er na tien jaar wat beter voor.

Lees het complete artikel op de website van gemeente.nu:

Weinig vooruitgang voor mensen die aan de kant staan

Foto: Eveline van Egdom.