Een recent onderzoek van de Universiteit Leiden belichtte het effect van het kwijtschelden van bijstandsschulden op werk, bijstand en mentale gezondheid. Hoewel de resultaten aantoonden dat de algemene impact op deze gebieden beperkt is, wezen ze erop dat het kwijtschelden wel de kans vergroot op werk voor mensen met hoge bijstandsschulden.

Het onderzoek benadrukte tevens het belang van een holistische benadering om alle schulden bij diverse schuldeisers aan te pakken, om zo een positieve toekomst voor mensen met bijstandsschulden te waarborgen. Deze visie werd gedeeld door Divosa, die het belang van integrale hulp voor inwoners benadrukte. Het onderzoek toonde aan dat bijstandsgerechtigden vaak te kampen hebben met complexe problemen, waaronder langdurige werkloosheid, schulden en gezondheidsproblemen.

Naast een integrale aanpak, pleitte Divosa ook voor een goed debiteurenbeleid om het terugvorderingsproces te optimaliseren en het maatschappelijk draagvlak voor sociale zekerheid te behouden.

Lees het volledige artikel op de website van Divosa:

Wat is het effect van kwijtschelden van bijstandsschulden op werk, bijstand en mentale gezondheid?

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!