Een kind dat opgroeit met van een uitkering afhankelijke ouders is later vaak hetzelfde lot beschoren. Hoe valt dit te verklaren?

‘De uitslag van mijn toets luidde ondubbelzinnig: vwo, maar de onderwijzeres was niet onder de indruk. “Het is een typisch mavo-klantje”, zei ze tegen mijn ouders. (…) Hbs of gymnasium was voor meisjes met onze achtergrond geen passende keuze.’

Zo beschrijft Suzanna Jansen in Het Pauperparadijs een cruciaal moment in haar jeugd. Haar ouders sturen haar uiteindelijk toch naar een brugklas voor havo en vwo, waarmee ze zich ‘voor het eerst onttrokken aan de wet van de dubbeltjes en de kwartjes’.

Lees het complete artikel op de website van Sociale Vraagstukken:

Waarom is een uitkering hebben toch zo erfelijk?