Wanneer 11.000 huishoudens in Den Haag Zuidwest de touwtjes aan elkaar moet knopen, waarom zijn dan maar 182 gezinnen klant van de voedselbank? Tijd voor een campagne, vonden ze bij de voedselbank en Stek.

Het zijn getallen die Kees Buist van Stek Den Haag (Stichting voor Stad en Kerk) ontstelde. Maar liefst elfduizend huishoudens in de wijken Bouwlust, Vrederust, Morgenstond en Loosduinen hebben een minimuminkomen. En waar hij misschien nog wel meer van schrok: in sommige straten in Bouwlust en Vrederust hebben 85 procent van de huishoudens betalingsachterstanden. ,,Ik wist wel dat velen in de wijk in een weinig benijdenswaardige financiële situatie verkeren. Maar zo erg? Dat wist ik niet.”

Lees het complete verhaal in het AD:

https://www.ad.nl/den-haag/voedselbank-haaglanden-is-op-zoek-naar-meer-armen

Wilt u meer weten over wat de Stichting Voedselbanken voor u kan betekenen?

https://www.voedselbankhaaglanden.nl/


....Er is nog veel méér te lezen...!