De resultaten van experimenten om mensen in de bijstand aan het werk te helpen geven staatssecretaris Van Ark geen aanleiding om de Participatiewet aan te passen. De verschillen zijn te klein, blijkt uit de overkoepelende eindrapporten. De kans voor mensen om aan het werk te gaan is niet groter dan voor mensen in de bijstand buiten de experimenten.

De ervaringen waren positief, maar toonden in de meeste gevallen niet keihard aan dat de uitstroom naar werk hoger was. Wel blijkt uit de experimenten dat ‘positieve aandacht bijdraagt aan het welbevinden, ervaren gezondheid, zelfredzaamheid, sociale participatie en zelfvertrouwen van de deelnemers’.

Straat Consulaat: dat aandacht helpt zien we ook in het educatieproject. Aandacht voor wat mensen kunnen en willen en dan denken in mogelijkheden. Een startkwalificatie behalen is bijvoorbeeld ontzettend belangrijk om aan baan te komen. Voor mensen die in de schuldhulpverlening zitten en een bijstandsuitkering ontvangen is dit onmogelijk omdat ze dan hun schuldeisers niet meer kunnen betalen. Het educatieproject is hier een breekijzer in waarin mensen met behoud van uitkering terug naar school kunnen. De mensen hier aan meedoen ervaren meer sociale participatie en draagt bij aan een grotere zelfredzaamheid.

Lees het complete artikel over de experimenten op de website van Gemeente.nu:

Verschillen experimenten bijstand te klein