Steeds meer ouderen moeten sappelen om rond te komen. Mensen die moeten leven van alleen AOW of van AOW met een klein pensioentje knopen maandelijks met veel moeite de eindjes aan elkaar. “Zij dragen hun lot vaak in stilte”, was één van de constateringen tijdens een rondetafelbijeenkomst over armoede onder ouderen in de Tweede Kamer.

Liefst een derde van alle gepensioneerden heeft moeite met rondkomen en 21 procent maakt zich zorgen over zijn financiële situatie. Dat blijkt uit cijfers van het Nibud. Armoede onder ouderen is een kwestie die niet veel aandacht krijgt, ondanks dat het een groeiend probleem is. Volgens het Nibud komen vooral gepensioneerden met lagere inkomens, huishoudens met uitsluitend een AOW-uitkering, huurders, voormalig zelfstandigen en gescheiden personen moeilijk rond. Over deze problematiek werd vandaag, op initiatief van 50PLUS, in de Tweede Kamer een rondetafelbijeenkomst gehouden om de problemen van armoede onder ouderen zichtbaar en bespreekbaar te maken. Daar kwamen diverse instanties die geconfronteerd worden met armoede onder ouderen en instanties die de problematiek kunnen duiden aan het woord.

Lees het complete artikel op de website van 50pluspartij.nl:

‘Veel arme ouderen dragen hun lot in stilte’