Veel jongeren die dakloos raken, kampen vaak met hoge schulden. Het is opvallende dat de afgelopen jaren de mensen die betalingsproblemen hebben steeds jonger zijn. Het aantal jongeren tot 24 jaar met betalingsproblemen is de afgelopen vijf jaar met bijna 70 procent gestegen. Dat meldt het Bureau Kredietregistratie (BKR). Het gaat bijvoorbeeld om betalingsachterstanden bij creditcards, huur of mobiele providers.

De grootste groep mensen met betalingsproblemen is nog altijd boven de 30 jaar, maar het is opvallend dat mensen met betalingsproblemen de afgelopen jaren steeds jonger zijn. Dat concludeert het BKR op basis van de eerste cijfers van de jaarlijkse Schulden Monitor. Onder jongeren tot 24 jaar vond bijna een verdubbeling plaats van het aantal consumptieve kredieten en betalingsproblemen.

Lees het complete artikel op de website van het AD:

‘Steeds meer jongeren kampen met betalingsproblemen’

Foto: Straat Consulaat in de Stationsstraat van geld in de straat gemetseld.