Het SCP heeft onderzoek gedaan en ontdekt dat één op de zes volwassenen in Nederland te kampen heeft met meerdere problemen. Het sociaal domein, dat bedoeld is om deze mensen te helpen, blijkt echter niet goed genoeg te functioneren.

Het SCP wijst op de hardnekkige ongelijkheid en de mogelijke toename hiervan als gevolg van de coronacrisis en de energiecrisis. Een tekort aan middelen speelt hierbij een belangrijke rol. Het SCP benadrukt het belang van zowel economische middelen, zoals inkomen en opleiding, als persoonlijke middelen, zoals veerkracht en zelfsturing.

Het rapport pleit voor betere afstemming tussen verschillende wetten en financiering, evenals verbeterde communicatie en gegevensuitwisseling tussen instanties. Daarnaast is het versterken van persoonlijke middelen en het verbeteren van de informatievoorziening van gemeenten belangrijk om de toegankelijkheid van hulp en ondersteuning te vergroten.

Lees het complete artikel op de website van binnenlandsbestuur.nl:

SCP: één op zes kampt met stapeling problemen

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!