Het LSTA presenteerde de resultaten van de eerste meting onder hulpvragers. Deze nulmeting geef een beeld van de hulpvragers die door een vrijwilliger worden ondersteund met thuisadministratie.

In het rapport worden de schuldsituatie en kenmerken weergegeven van 257 respondenten van verschillende lokale organisaties.

Meer weten? Klik hier: http://www.lsta.nl/news/nulmeting-hulpvragers-humanitas-twente-en-budgetmaatjes-010