Gemeenten bieden mensen met problematische schulden niet altijd een laagdrempelige en brede toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening. Er is dan ook op verschillende punten verbetering mogelijk. Dat concludeert de Nationale ombudsman na een verkennend onderzoek onder tien gemeenten en een gemeenschappelijke regeling.

In zijn rapport presenteert hij uitgangspunten waarmee gemeenten de toegang tot de schuldhulpverlening kunnen verbeteren om zo de effectiviteit te vergroten.

Meer weten? Klik hier: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2018/toegang-tot-gemeentelijke-schuldhulpverlening-niet-laagdrempelig-en-breed-genoeg