De coronacrisis vergroot de armoede, maar daar kan het kabinet wat aan doen: door de verlaging van de bijstand te schrappen of het kindgebonden budget te verhogen. Ook zonder de coronacrisis neemt de armoede de komende vijftien jaar sterk toe. Het aantal mensen dat in armoede leeft, groeit tot 2035 met ruim een kwart.

Dat komt door het kabinetsbeleid om na 2021 de bijstandsuitkering stapsgewijs te verlagen. De coronacrisis komt daar bovenop. Door de economische krimp neemt de armoede waarschijnlijk extra toe.

Daarvoor waarschuwen het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Planbureau (CPB)

Voor veel mensen is dit een spannende periode. Als je in armoede leeft heb je geen buffer meer om tegenslagen op te vangen. Op het moment dat je in de schulden raakt is er bijna niet meer uit te komen en ligt dakloosheid op de loer. Het gevaar op schulden wordt met de verlaging van de bijstand tot 2035 alleen maar groter.

Lees het complete artikel op de website van het NRC:

Planbureaus voorzien sterke groei van de armoede in Nederland