• Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Blogger

Met een groeiend aantal mensen dat met financiële problemen worstelt, roepen 99 maatschappelijke organisaties en wetenschappers politiek Den Haag op om structurele oplossingen te vinden voor armoede. In een open brief gepubliceerd op 18 september in de Volkskrant, Trouw en het Parool, benadrukken ze het belang van bestaanszekerheid, waaronder een dak boven het hoofd, voldoende financiële middelen en de mogelijkheid om volwaardig deel te nemen aan de samenleving.

De huidige situatie, waarin ongeveer een miljoen Nederlanders, waaronder 220.000 kinderen, in armoede leven, wordt als onaanvaardbaar beschouwd. Armoede leidt tot stress, gezondheidsproblemen en schaamte.

In de open brief wordt een visie geschetst van een Nederland waarin mensen niet afhankelijk zijn van  liefdadigheidsorganisaties om basisbehoeften te vervullen, maar waar iedereen toegang heeft tot tandartszorg, voedsel, huisvesting en andere basisvoorzieningen. Er wordt benadrukt dat politieke aandacht en financiële toewijzingen voor armoedebestrijding essentieel zijn, maar ook dat een structurele aanpak nodig is om armoede op lange termijn te elimineren.

Lees de volledige oproep op de website van Kansfonds:

Oproep: reken af met armoede

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!