Er zijn diverse oplossingen om de toegenomen dakloosheid onder met name jongeren aan te pakken. Gemeenten moeten vaker dan nu de kostdelersnorm selectief toepassen. Ook moeten gemeenten het delen van sociale huurwoningen mogelijk maken. Het rijk moet daarnaast investeren in het sociaal domein.

Masterplan

Dat stelt de Federatie Opvang in reactie op de CBS-cijfers dat het aantal daklozen in de afgelopen tien jaar is verdubbeld. In de leeftijdsgroep van 18 tot 30 jaar is sprake van een verdrievoudiging. Ook het versoepelen van de verhuurderheffing, zodat woningcorporaties meer gaan investeren in sociale woningbouw, is in de ogen van de Federatie Opvang deel van de oplossing. Het rijk moet daarnaast ingrijpen in de stagnerende woningbouw. ‘Er moet een masterplan komen om de woningbouw vlot te trekken’, aldus woordvoerder Rina Beers van de Federatie Opvang. Met al deze maatregelen kan de toenemende dakloosheid te lijf worden gegaan.

Lees het complete artikel op de website van binnenlands bestuur:

Oplossingen tegen stijgende dakloosheid

Foto: Straat Consulaat